Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kalkınma Bankasının mevcut durumunda bazı çalışanların -kariyer personelinin- mevzuattan kaynaklanan ve geçmişten gelen problemlerinin geçiş hükümlerinin uygulanması sırasında daha karmaşık ve çözümsüz hâle gelebileceği, kurumlar arası nakil sırasında kendi statülerinden kaynaklı özlük haklarına sahip olmayacakları için emsalleriyle ciddi ücret farklılığı oluşabileceği ifade edilmektedir. Bu konuda, çalışanlar bir açıklık beklemektedir. Bankada istihdam edilmeyerek uzmanlık, yeterlilik ve bilgi birikimleri açısından kamuya faydalı olabilecekleri kapasitenin çok altında bir statüyle düz memur olarak havuza gönderilmeleri ve atıl duruma düşürülmeleri... Hak kaybının ve mağduriyetin önlenmesi için banka uzmanlarının kariyer uzman olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bu düzenlemede bu durumlar dikkate neden alınmamıştır?

Teşekkür ederim.