Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi görüşülürken Genel Kurul salonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcısının bulunmasının konuyla ilgisini öğrenmek istediğine ve emsal olmaması açısından tüm yetkililerin uyarılması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi görüşülürken Genel Kurul salonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcısının bulunmasının konuyla ilgisini öğrenmek istediğine ve emsal olmaması açısından tüm yetkililerin uyarılması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, şu anda Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi hakkında kanun teklifini görüşüyoruz. Burada, İç Tüzük'te Türkiye Büyük Millet Meclisine girecek olan bürokratların meslek, nitelik ve vasıfları açık ve net yazılı. Hatta dün, İç Tüzük burada tartışılırken orada tek tek yine tahdidi olarak sayılmıştı. Burada ancak Kalkınma Bankasının yetkilileri ve Maliye Bakanlığından veya Hazineden birilerinin, üst düzeyde yetkililerin oturması gerekirken şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna giren bürokratların arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Başkan Yardımcısı bulunmakta.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Başkanlığının Kalkınma Bankası kanunuyla ne alakası, ilgisi var? Yani herhâlde burası... Milletvekilleri nasıl olsa bu işi araştırmaz, bilmez... Milletvekillerini, Parlamentoyu itibarsızlaştırmadır. Bunu şiddetle kınıyorum. Bunun bir daha emsal olmaması açısından tüm yetkilileri uyarmanızı istirham ediyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.