Konu:2017 yılına ait "İyi Tarım Uygulamaları Desteği" adı altındaki primin bütçede ödenek olmadığı gerekçesiyle hâlâ Denizlili üreticilere ödenmediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


2017 yılına ait "İyi Tarım Uygulamaları Desteği" adı altındaki primin bütçede ödenek olmadığı gerekçesiyle hâlâ Denizlili üreticilere ödenmediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

"İyi tarım uygulamaları prim desteği" adı altında meyvecilik ve kekik, lavanta, ada çayı gibi tıbbi aromatik bitki üreticilerine her yıl ödenmekte olan ve 30 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde ödenen primler, "2017 iyi tarım uygulamaları" adı altındaki prim, 2018 Ekim ayı ortasına gelinmiş olmasına rağmen, çevre illere ödenmiş ama hâlâ Denizlili üreticilere ödenmemiştir. 2017 yılı dane mısır prim destekleri, yine, buğday, arpa gibi ürünlerin ikinci icmal destek primleri de Denizlili üreticilere hâlâ ödenmemiştir. Duyduk ki çiftçilerimize gerekçe olarak "Bütçede ödenek yok." diyormuşsunuz. Peki, Cumhurbaşkanlığında 9 kurula atanan 76 kurul üyesine yıllık 10 milyon 756 bin lira ödenek var, 2019 yılı bütçesinden 11 milyon ek ödenek var ancak çiftçilerimize yok mu? O zaman soruyoruz: Kurul üyelerine, yandaş kurul üyelerine olunca ödenek var, çiftçimize yok mu?