Konu:Mısır üreticilerinin yaşadığı sorunlar ile çiftçilerin TMO'nun mısır müdahale alım fiyatını açıklamasını, mısır alımı yapmasını ve Tarım Bakanlığının sorunlarına çare bulmasını beklediklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:5
Tarih:09/10/2018


Mısır üreticilerinin yaşadığı sorunlar ile çiftçilerin TMO'nun mısır müdahale alım fiyatını açıklamasını, mısır alımı yapmasını ve Tarım Bakanlığının sorunlarına çare bulmasını beklediklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Buğday ve arpadan para kazanamayan tüm Orta Anadolu çiftçisi gibi seçim bölgem Karaman'da da mısır ekimi yoğun şekilde yapılmaktadır. Türkiye son on beş yılda mısır ithalatına 4 milyar dolar ödemiştir. Mısır ithal ettiğimiz ülkelerdeki üretim maliyetleri bizden daha düşüktür. Unutmamalıyız ki kendi çiftçisini desteklemeyen ülkeler ithalat yoluyla başka ülkelerin çiftçisini desteklemiş olurlar.

TMO mısırda bu yıl müdahale alım fiyatı da açıklamamıştır. Üstelik TMO'ya 700 bin ton gümrüksüz mısır ithalat yetkisi de verilmiştir. Bu nedenle mısır alım fiyatları düşmüş, mazotu, gübreyi, ilacı zamlı fiyatlarla alan üreticiler mısırı eski fiyatlardan satınca perişan olmuşlardır. Bu durum mısır üreticisinin emeğine fırsatçıların el koyması anlamına gelmektedir.

Son on beş yılda enflasyondaki artışı 100 kabul edersek mısır fiyatlarındaki artış 80 olmuştur yani mısır üreticisi reel gelirinin yüzde 20'sini kaybetmiştir.

Çiftçilerimiz Tarım Bakanlığınca sorunlarına çare bulunmasını, TMO'nun mısır alımı müdahale fiyatını açıklamasını ve mısır alımı yapmasını beklemektedir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.