Konu:Levent Gök'e Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılması gerektiğine, Diyarbakır il eş başkanı başta olmak üzere birçok parti yöneticisinin, Abdurrahman Gök'ün, Nurettin Turgay'ın gözaltına alındıklarına, enflasyonla mücadele paketinin risklerine, Gazi Üniversitesi Başhekimliğinin hayati öneme haiz ameliyatlar dışındaki ameliyatların yapılmamasına ilişkin yazısının açıklama gerektirdirdiğine ve 38'inci ölüm yıl dönümlerinde Mustafa Pehlivanoğlu ile Necdet Adalı'yı da andıklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:5
Tarih:09/10/2018


Levent Gök'e Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılması gerektiğine, Diyarbakır il eş başkanı başta olmak üzere birçok parti yöneticisinin, Abdurrahman Gök'ün, Nurettin Turgay'ın gözaltına alındıklarına, enflasyonla mücadele paketinin risklerine, Gazi Üniversitesi Başhekimliğinin hayati öneme haiz ameliyatlar dışındaki ameliyatların yapılmamasına ilişkin yazısının açıklama gerektirdirdiğine ve 38'inci ölüm yıl dönümlerinde Mustafa Pehlivanoğlu ile Necdet Adalı'yı da andıklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de başarılar diliyorum. Açılışta yaptığınız güzel konuşma için de teşekkür ediyorum.

Tabii, öncelikle altını çizmek istediğimiz konu, gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğundaki durumudur. Bir ülkede, bir konsolosluk binasında bir gazeteciye infaz gerçekleştirilmiş olma ihtimali bile tüyler ürperticidir. Burada vaka elbette bir an önce aydınlansın ve Kaşıkçı'nın başına bir şey gelmemiş olsun umudunu taşımakla birlikte, bu cesaretin nereden alınıyor olabileceğinin de sorgulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Daha önce de Türkiye'de, örneğin Medet Ünlü, Ankara'da, bürosunda -aynı zamanda bir fahri konsolos- infaz edildi ve hâlâ failleri bulunamadı.

İster başka bir ülke tarafından operasyon yapılmış olsun isterse konsolosluk binaları gibi diplomatik, özel duruma sahip yerlerde böyle vakalar gerçekleşmiş olsun, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiğini ifade etme ihtiyacı hissediyoruz.

Tabii, özel olarak da Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin galiba masaya yatırılması gerekiyor. Suudi Arabistan Kralının ölümünde üç günlük yas ilan eden Türkiye, ne yazık ki Suudi Arabistan bombalarıyla Yemen'de yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmiş olması karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Sayın Başkan, bugün bize ulaşan rakamlarla, Diyarbakır il Eş Başkanımız başta olmak üzere 150'nin üzerinde parti yöneticimiz, gazeteci Abdurrahman Gök -geçen yıl "Nevroz"da hayatını kaybeden, basına da yansıyan resmiyle üstü çıplak vaziyette bir gencin, Kemal Kurkut'un resmini çeken gazeteci- yine, ilahiyatçı, 66 yaşında, Dicle Üniversitesinden yeni emekli olmuş Profesör Doktor Nurettin Turgay gözaltına alınanların içerisinde.

Gözaltının bu kadar sıradanlaşması bir ülke hukuku için utanç vericidir. Avukatların ilk sorguda, emniyetteki sorguda paylaştıkları bilgilere baktığımızda, ortada hiçbir delil yok, gözaltını gerektirecek hiçbir şey yok, son derece olağan bir soruşturma gibi görülüyor. "Kod adınız var mı?", "Örgütle bir ilişkiniz var mı?" gibi sorular... Bir suç isnadı bile yok ortada. Eğer tutuklanırlarsa muhtemelen ancak aylar sonra iddianame hazırlanacak. Bu, Türkiye hukuku açısından büyük bir ayıptır, siyasete yönelik doğrudan bir baskıdır.

Yine, Sayın Başkan, biraz önce açıklanan enflasyonla mücadele paketinin risklerine dair çok kısa bir vurguda bulunma ihtiyacı duyuyorum. Şu anda girdi maliyetleriyle ilgili tedbir almaktan çok ürün fiyatları üzerinden bir tartışma yürütmek küçük esnaf ile tüketiciyi karşı karşıya getirmek dışında hiçbir işlev görmeyecek. Bakın, gaza zam yapılmayacağına dair bir müjde veriliyor, oysa son beş ayın gaz fiyatlarına baktığınızda, beş ayda yüzde 34 zam zaten yapılmış durumda.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Küçük esnaf haklı olarak soruyor: "Girdi maliyetleri düşmeden biz nasıl fiyat artırmamayı başaracağız?" diye. Burada, elbette stokçuluğun, fırsatçılığın üzerine gidilmeli ama gerçekçi biçimde ve işe yarar biçimde.

Sayın Başkan, son olarak da ifade etmek isterim ki bugün, Gazi Üniversitesi Başhekiminin basına yansıyan yazısı, ana bilim dalı başkanlıklarına gönderdiği yazısı, acil ve hayati olan ameliyatların dışındaki ameliyatların yapılmaması, bunun kamuyu zarara uğratma suçu kapsamında ele alınabileceği uyarısı son derece dikkat çekicidir, açıklama gerektiriyor.

Yine, bugün ölüm yıl dönümleri olan Mustafa Pehlivanoğlu gibi, Necdet Adalı'yı da analım ve bu ülkede bir daha gençler idam edilmesin diyerek bitirmek istiyorum. İdamın bu Parlamentoda kaldırılmış olması -kim tarafından olursa olsun- önemli bir gelişmedir, takdire şayandır, bir daha asla tartışılmamalıdır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilgen.