Konu:Levent Gök'ün Meclis Başkan Vekilliği Görevinin Hayırlı Olmasını Dilediğine, Hakkâri İlinin Çukurca İlçesinde Şehit Olan 1 Asker İle Batman İlinin Gercüş İlçesinde Şehit Olan 8 Askere Allah'tan Rahmet Dilediğine, 12 Eylül Darbesinden Sonra İdam Edilen Mustafa Pehlivanoğlu Başta Olmak Üzere Türk-islam Davasının Bütün Şehitlerini Rahmetle Andığına Ve Türkiye'nin Kalkınması, Gelişmesi İçin Yetişmiş İnsan Gücünün İyi Değerlendirilmesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:5
Tarih:09/10/2018


Levent Gök'ün Meclis Başkan Vekilliği görevinin hayırlı olmasını dilediğine, Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde şehit olan 1 asker ile Batman ilinin Gercüş ilçesinde şehit olan 8 askere Allah'tan rahmet dilediğine, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu başta olmak üzere Türk-İslam davasının bütün şehitlerini rahmetle andığına ve Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için yetişmiş insan gücünün iyi değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle, Meclis Başkan Vekilliği görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

ERHAN USTA (Samsun) - Anayasa'da belirtildiği şekilde, tarafsız bir şekilde görevinizi yapacağınıza olan inancım tamdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü bir füzeyle yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu; 3 asker, 4 kişi de yaralandı.

Yine, maalesef geçen hafta, 4 Ekim 2018 tarihinde Batman Gercüş'te askerî zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı hain teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı bombanın patlatılması sonucunda 8 kahraman askerimiz şehit olmuştur.

Ben bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Geride kalanlara ve büyük milletimize sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Sayın Başkan, ayrıca 1980 yılının 7 Ekimini 8 Ekimine bağlayan gece Mustafa Pehlivanoğlu, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen ilk ülkücü şehidimizdir, suçsuz yere 22 yaşında katledilen gencecik bir fidandır. Maalesef "bir sizden, bir bizden" anlayışıyla Mustafa Pehlivanoğlu Hakk'a yürümüştür. Türk-İslam davasının bütün şehitlerini de bu vesileyle rahmetle anmak istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan -biz biliyoruz ki- ülkenin kalkınması, insanımızın refahının artırılması için her fırsatta kurumlarımızın öneminden, kurumlarımızın itibarının korunmasından bahsediyoruz. Aynı zamanda, tabii, ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının artırılması, kurumlarımızla birlikte yetişmiş insan gücümüzün iyi değerlendirilmesine bağlıdır. Ekonominin, hatta ülkenin tamamına bakan yani ülkenin bütün, makro olarak resminin tamamını gören; makro dengeleriyle, sektörel dengeleriyle, bölgesel politikalarıyla tamamını gören bir kuruma ihtiyaç vardır bugün Türkiye'de.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Usta, buyurun lütfen, devam edin.

ERHAN USTA (Samsun) - Bu kurum, kurumları koordine edecektir, aynı zamanda Hükûmete müşavirlik yapacaktır. Hedefler koyacak, projeksiyonlar yapacak, politikaları ve tedbirleri belirleyerek Hükûmete yol gösterecek bir kurumdur. Geçmişte bu görevi Devlet Planlama Teşkilatı yapıyordu. 2011 yılında, hepimizin bildiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, yerine Kalkınma Bakanlığı kuruldu. Kalkınma Bakanlığı, tabii, Devlet Planlama Teşkilatının özünden ayrılmıştı. Bu son düzenlemelerle yeni sisteme entegrasyon çerçevesinde -ki yapılan iş doğrudur- Kalkınma Bakanlığı da kapatılmış, görevleri dağıtılmış ama ana, "core" görevler Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilmiştir. Ancak, az önce ifade ettiğim şekilde, resmin tamamını gören, bütün makro dengeleri yapan, sektörel dengeleri yapan, bölgesel politikaları belirleyen bir kurum olma hüviyetinden şu an itibarıyla biraz uzakta görünmektedir. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Eğer biz bu ihtiyacı karşılayabilirsek son günlerde tartıştığımız, mesela McKinsey meselesinde görüldüğü gibi bir şeye de Türkiye'nin zaten ihtiyacı olmayacaktır çünkü kendi insan gücümüzle...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Usta, devam edin.

ERHAN USTA (Samsun) - Elbette yabancı uzman kullanılabilir, buna hiçbir diyeceğimiz yoktur, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşunda da kullanılmıştır veya bazı konularda yabancı danışmanlık firmalarıyla çalışılmasında hiçbir mahzur yoktur. Ancak bazı meseleleri, tabii, kendi yetişmiş insan gücümüzü kullanarak yapmak son derece önemlidir.

Ben, bu çerçevede, bu son gelişmeler çerçevesinde, planlama uzmanlarının bir kısmının, uzman ve memur 115 tanesinin yasal dayanaktan da çok yoksun bir şekilde Devlet Personel havuzuna aktarılması konusuna dikkati çekmek istiyorum. Maalesef, bu arkadaşlar içerisinde çok iyi yetişmiş uzmanlar veya görevlerini çok iyi bir şekilde yapan memurlar da vardır. Bu konu önemlidir Sayın Başkan, bu konuda yetkililerin bir miktar daha duyarlı olmasının... Kurumda bazı ideolojik saplantılarla veya kişisel husumetlerle yapılan bu insan tasfiyesinin yanlış olduğunu ve bu konuya vaziyet edilmesi gerektiğini, bakılması gerektiğini mutlaka söylüyorum. Hakikaten dünya çapında uzmanlar bugün, maalesef, Devlet Personel havuzuna atılmıştır. Bu yanlış bir şeydir. Türkiye'nin bu insanlara ihtiyacı var kalkınması için, gelişmesi için. Bu konuya da dikkati çekmek istedim.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.