Konu:İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle katliam yaşandığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda duyarlı olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:5
Tarih:09/10/2018


İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle katliam yaşandığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda duyarlı olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyorum: İstanbul ilimiz Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle bir katliam yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanıyla bizzat görüştüm, Kirazlıtepe Güzelleştirme Derneği Başkanının telefonunu istedi, Kirazlıtepe Derneği Başkanını Sayın Bakan arayacaktı ve geçen hafta sabah 04.30 gibi Kirazlıtepe'deki Esentepe Camisi yıkılırken hâlen bu saate kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kirazlıtepelileri arayacağını söylüyor, hâlen aramadı. Sayın Bakan, Kirazlıtepeliler sizden telefon bekliyor.

Kirazlıtepe'de 320 tane konut yıkıldı, molozlar kaldırılmıyor ancak beklenen daha 900 tane konut var. Bu molozların bir an önce kaldırılması lazım, halkın sağlığı tehdit altında, oradaki borular çatlak olduğu için pis lağım suları çevreyi tehdit ediyor.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.