Konu:Levent Gök'e Meclis Başkan Vekilliği Görevinde Başarılar Dilediğine, Geçici Ve Mevsimlik İşçilerin Sorunlarının Çözümlenmesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:5
Tarih:09/10/2018


Levent Gök'e Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Meclis Başkan Vekilliğinde başarılı bir dönem olsun diliyorum.

Kamu kurumlarında İŞKUR tarafından geçici olarak yerleştirilen, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işçiler kadro ve süreli işçilik haklarından mahrumdular. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak orman, belediye, kültür, millî eğitim, sağlık, hastane, il özel idare, toplum yararı projesinde işe alınanlar, 4 aralık taşeron kanun hükmünde kararnamesinde de görmezden gelinmiştir. İşçi statüsünde olmadıkları için de İş Kanunu'ndan ve sosyal yardım, toplu iş sözleşmesi, kıdem tazminatı ve İşsizlik Fonu'ndan yararlanamamaktadırlar. Burada emek sömürüsü sonlandırılmalıdır, çalışanlara kadro verilmelidir.

Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları çözümlenmelidir. Süreklilik arz eden işe, dokuz aylık süreyle işe alınıp sonra tekrar işten çıktı-girdi yapmak hakkaniyete uymaz. Bu kişilerin mutlaka kadroya alınmaları gereklidir.

Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.