Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:3
Tarih:03/10/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Başkan, doğrusu, anlamakta zorlanıyorum. Sayın Altay kürsüde yaptığı konuşmayı herhâlde hararetten hatırlayamıyor galiba. Asıl meseleye itirazımız, evet Suriye'de bizim sonuna kadar itiraz ettiğimiz pek çok terör örgütü var ama siz bunu bizim kurduğumuzu ve Sayın Erdoğan'ın o bölgede bir örgüt kurduğunu iddia ediyorsunuz, "Sebebi odur." diyorsunuz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - "Kurdu." demedim, "Teması var." dedim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "El Kaide emirliği kurmuştur." diyorsunuz. Lütfen kayıtlarınıza tekrar bakın, bunu söylüyorsunuz. Böyle bir ithamı nasıl yaparsınız? Bütün dünya biliyor ki, evet, dış politikayla ilgilenen herkes biliyor ki...

Ayağa kalkmayınız, daha sözümü bitirmedim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Öyle mi? Siz bir başlayınca on dakika konuşuyorsunuz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır yani bitince kalkarsınız.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Buyurun, buyurun, tabii.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - İstiyorsanız ben de kalkarak konuşayım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Biz otururken bir dakikada bitiriyoruz, onun için efendim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, lütfen yani biraz tuhaf oluyor.

BAŞKAN - Lütfen devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çünkü ayağa kalktığınızda "Ben söz istiyorum." diyorsunuz. Ben lafımı bitireyim, istediğiniz kadar konuşun.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Özür dilerim Sayın Mevkidaşım, buyurun efendim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Burada mesele şudur: Şu anda Suriye terör örgütleriyle kaynıyor. Bizim çığlığımız zaten bu. Hepsine karşıyız, El Nusra'ya, DAEŞ'e, buradaki El Kaide'nin bütün unsurlarına, oraya akan teröre, Batı'dan gelen terör örgütlerine, Fransa'dan gelenlere -niye onları söylemiyorsunuz- Avrupa'dan gelenlere, bunların hepsine biz karşıyız ve üstelik Türkiye, bu terör örgütlerinden gelenleri en çok gönderen, dışarıya ihraç eden, ülkeye girmesini engelleyen ülkelerin başındadır. Hâl böyle olunca bizim söylediğimiz şey şu: Siz asla ve kata Sayın Cumhurbaşkanımızın El Kaide emirliği kurduğunu söyleyemezsiniz. Söylediğimiz şey budur. Lütfen kelimelerinizi hatırlayınız.

Sağ olun, teşekkür ediyorum.