Konu:Suriye'de silahlı grupları silah bırakmaya teşvik ederek sorunun siyasi yolla çözülmesi konusunda uzlaşılıyorken Türkiye'nin doğrudan güvenliğini ilgilendiren sorunlarda neden siyasi çözümün tercih edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:3
Tarih:03/10/2018


Suriye'de silahlı grupları silah bırakmaya teşvik ederek sorunun siyasi yolla çözülmesi konusunda uzlaşılıyorken Türkiye'nin doğrudan güvenliğini ilgilendiren sorunlarda neden siyasi çözümün tercih edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, çok önemli bir oylamaya gideceğiz. Bir kez daha çok kısa bir noktanın altını çizmek istiyorum. Burada görünen o ki bütün gruplar, Suriye'de silahlı grupların silah bırakmaya teşvik edilip sorunun siyasi yolla çözülmesi konusunda uzlaşıyorlar. Kimse şu söylemi kullanmıyor, son teröristi öldürmek, imha etmek üzerine bir mantık işlemiyor, biz de bunu doğru buluyoruz. Sorun Suriye'yle ilgili olduğunda bunda uzlaşırken eğer Türkiye'ye yönelik benzer bir tehdit varsa Türkiye kendisini doğrudan güvenlik açısından ilgilendiren sorunlarda neden siyasi çözümü tercih etmiyor? Neden aynı aklı, neden aynı vicdanı işletemiyoruz ve sorunların silah bırakma gibi en düşük maliyetle, en az insan maliyetiyle çözümünde uzlaşamıyoruz? Bunu galiba oylamadan önce herkesin, hepimizin vicdanına sorması gerekiyor.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.