Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:02/10/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan -tabii, oturum açılırken de ifade edildi- Danışma Kurulunda hem İç Tüzük'le ilgili ortaklaşma konusunda hem de çalışma yöntemi konusunda bir genel eğilim vardı. Fakat burada galiba şurada netleşmemiz gerekiyor: Daha ilk günlerden birbirimizin çalışmasını zorlaştıracak yöntemi rutinleştirirsek, sıradanlaştırırsak tümden siyaset kurumuna kötülük yapmış oluruz. "A parti yıpranır, B parti kötü duruma düşer, sıkıştırılır"ın ötesinde bir durumdan bahsediyoruz, toplumun siyasete dair umudu, beklentisiyle ilgili ciddi bir sorun yaşarız.

Değerli arkadaşlar, bakın, biraz önce bir bilgilendirme yapıldı cezaeviyle ilgili. Elbette ki bu kadar vahim ve ciddi bir iddiayla ilgili bu görevi yapması gereken esas itibarıyla İnsan Hakları Komisyonu ve onun alt komisyonu olarak kurulacak olan cezaevi alt komisyonudur. Acilen ziyarete gidilmesi gerekir. Tabii ki şu anda bilgilendirmenin kendisi son derece değerli ama bize gelen bilgiler, avukatların aktardığı bilgiler bambaşka; yüzü mor olanlar var avukatların görüştüğü, kaburga kemiği kırık olanlar var.

Değerli arkadaşlar, sizin "arama" diye aktardığınız, "cezaevinde rutin arama" diye aktardığınıza dair kendi yaşadığımı aktarayım isterseniz. Siyaset kurumundaki konuşmalar, tartışmalar -geçen dönemde- işte, terör örgütünden dolayı yargılananların kravatla duruşmaya gelmemesi yönündeki meydanlarda, referandum döneminde söylenen sözler Silivri Cezaevine nasıl yansıdı? Geldiler odalara, değerli arkadaşlar, bir belediye başkanımız, Van Belediye Başkanımız, bir milletvekili arkadaşımız ve ben kalıyorum o odada, odalardan kravatları toplama kararıyla geldiler. Cezaevi yönetimi, kendiliğinden, daha kürsüde siyasetçilerin konuşmasını duyar duymaz kravat toplamaya geliyor. Diyoruz ki: "Bizde kravat yok." Diyor ki: "Milletvekilisiniz, mutlaka kravat vardır." Bütün eşyaları 2 kez yere dökerek arıyorlar.

Şimdi, arkadaşlar, bu, insan onurunu kırıcı bir davranıştır. Dolayısıyla, denetim işlevini yaparken tabii ki iyi niyetle bilgi aktarmak, paylaşmak başka bir şey ama buranın mekanizmalarının başka türlü çalışmasını, daha etkin, daha ciddi çalışmasını sağlamak zorundayız ki insan hakları ihlali gibi, işkence gibi iddialarda da ciddi bir sonuç elde edebilelim.

Yine, çok somut bir durum olduğu için özellikle ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Mesela, ekonomiyle ilgili bir öneri... 3 parti de ekonomiyle ilgili öneri getirdi. Şimdi, ekonomi millî bir meseleyse ekonomiyle ilgili muhalefetin katkı yapmasını nasıl sağlayacaksınız? "Bu krizi birlikte yönetelim." diye dün buradan çağrı yapıldı. Birlikte yönetmenin yolu, sorunun tespiti için komisyon kurulmasıdır.

Bugün, değerli arkadaşlar, Başkent Doğalgaz kartlı satış yapmıyor, diyor ki: "Doğalgaza zam gelecek. Sizin kartla aldığınız fiyattan biz alamayız." Şimdi, stokçuluğu Başkent Doğalgaz yapıyor o zaman. Küçük esnafa "Stokçuluk yapmayın." diyorsunuz, "Bu araştırılsın." dediğimizde de burada araştırılmasına destek vermiyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYHAN BİLGEN (Devamla) - Önce burada partilerin birbirine güven duyması ve birlikte çalışma konusunda en azından eski ezber ve alışkanlıkları ortadan kaldırması gerekiyor.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)