Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:02/10/2018


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz, defalarca dile getirdiğimiz bir konuyu konuşuyoruz. Aslında TÜRK TELEKOM'a baktığımızda Osmangazi Köprüsü'nü görüyoruz, TÜRK TELEKOM'a baktığımızda Yavuz Sultan Selim'i görüyoruz, TÜRK TELEKOM'a baktığımızda Avrasya Tüneli'ni görüyoruz, TÜRK TELEKOM'a baktığımızda elektrik dağıtım şirketlerini görüyoruz, TÜRK TELEKOM'a baktığımızda termik santralleri görüyoruz, madenleri görüyoruz. AKP'nin ülkeyi getirdiği durum bu.

En güzel özeti, yap-işlet-devret modellerinde ve kiralama yöntemlerinde en güzel örnek TÜRK TELEKOM. 2005'te büyük yaygara yaparak 6,5 milyar dolara özelleştirdiğiniz veya kiraladığınız, yirmi bir yıllığına kiraladığınız TÜRK TELEKOM'un içi boşaltıldı, defalarca araştırma önergesi verdik. En son araştırma önergem, Mart ayı 2018'de idi ama AKP oylarıyla reddedildi.

Şimdi yine bir araştırma önergesi geliyor; gerçekten araştırılması gerekiyor. Türkiye'nin sürüklendiği felaketi görmek için, gelecek yılda çocuklarımızın, vatandaşımızın cebinden çıkacak rakamları görmek için ve Türkiye'nin bugün geldiği bu döviz darboğazının durumunu görmek için TÜRK TELEKOM'u iyi incelemek gerekiyor.

Evet, yirmi bir yıllığına kiraladık, 6,5 milyar dolardı, yüzde 20'sini peşin verdiler. Ama 2007 yılında ne yaptı yüzde 5'lik peşin ödeme indirimi alabilmek için? 4,3 milyar doları da Türk bankalarından tahsil ettiler. Ödediler mi? Ödemediler. Biraz evvel arkadaşlarım söyledi. Peki, kâr payı dağıttılar mı? Dağıttılar. Ne kadar dağıttılar? Yaklaşık 14 milyar doları iç ettiler TÜRK TELEKOM'da.

Bunun yanında TÜRK TELEKOM'un gayrimenkullerini sattılar. Evet, en pahalı değeri olan bakır tellerini sattılar. Ama Hükûmet boş durmadı bu arada arkadaşlar. Kendi yandaşlarını yönetim kuruluna yerleştirirken ne yaptılar? Kurumlar vergisinde bir yüzde 10'luk indirime gittiler, 400 milyon TL kazandırdılar. "Sabit abone"yi Danıştay iptal etmesine rağmen devam ettiler, yıllık 5 milyar koydular kasalarına. Ama bu paranın tümünü yurt dışına transfer ettiler.

Peki, biz ne yaptık denetim anlamında? 60 bin, 65 bin çalışan varken 30 bine düşürdüler, birçok insanı işsiz bıraktılar.

Niye kiralamıştınız? TÜRK TELEKOM'u teknolojik olarak yenilemek ve geliştirmek için, daha çok istihdam sahası açmak için, Türk ekonomisine faydası olsun diye siz bunu, kiralama yöntemini seçtiniz. Aslında o, günü kurtarmaktı-bugün nasıl para dileniyorsunuz- o günkü cari açığı da bu yöntemlerle kapatmak istediniz ama beceremediniz. Daha büyük bir külfet olarak ne oldu? Karşımıza geldi.

Şimdi, ben İYİ PARTİ'nin vermiş olduğu bu araştırma önergesini destekliyorum, sizin de desteklemenizi bekliyorum. Eğer bu TÜRK TELEKOM işini çözerseniz, TÜRK TELEKOM işini denetler, araştırırsanız diğer modellerin de yarın başımıza ne büyük işler açacağını hep birlikte öğrenmiş olur ve bunları yapanlara dur demiş olursunuz diyorum.

Sevgiler saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)