Konu:27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının Hayırlı Olmasını Dilediğine, Tbmm'nin Hukuk İnşa Eden Bir Mecra Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:02/10/2018


27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, TBMM'nin hukuk inşa eden bir mecra olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben de tüm diğer arkadaşlarım gibi 27'nci Dönemin hayırlı olmasını diliyorum hem Meclisteki arkadaşlarıma hem de milletimize.

Doğrusu, tabii, çok şey söylenebilir ama bir girizgâh olması adına ben hukukçu olmam hasebiyle de birkaç cümleyle ilk konuşmamızı yapmak istiyorum. Hukuk, bence yeryüzünün en eski problem çözme yöntemlerinden bir tanesi; kendi içinde bir matematiği olan, hayatın temel değerlerini kale alarak problem çözmenin en kolay, en kalıcı ve en adil yöntemlerinden bir tanesi ve dünyada olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bence bu manada çok şanslı çünkü hukuk yaratan bir mecra, hukuk inşa eden bir mecra. Özellikle yaptığımız en son Anayasa değişikliğinden sonra Meclis bu manada asli görevini daha da rahat yapma imkânına sahip oldu, milletvekilleri bu anlamda tek olarak öncelik kazanmış oldu. Böyle bakıldığı zaman ben aslında bu sürecin, bundan sonraki sürecin milletvekillerimiz açısından da kanun yapma konusunda çok daha öncelikli olacakları, daha özgür bir ortamda olacakları bir yasama süreci olacağı inancındayım.

Biraz evvel Sayın Altay da belirtti, işte işkencede olduğu gibi pek çok farklı konuda ortak bir akıl üreterek Meclisin, Türkiye'nin temel sorunları konusunda beraber hareket edebileceğini düşünüyorum.

Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da çok net ifade ettiği güzel bir bölüm vardı; hem demokrasinin gelişmesi hem Türkiye ekonomisinin büyümesi, birlikte Türkiye olmak konusunda önemli bir şansa sahibiz bu dönem Mecliste. Bunu çok anlamlı buluyorum ve Meclis ortamının da sadece olumsuzlukların konuşulduğu değil, olumlu yaptığımız işlerin, ister iktidar ister muhalefet birlikte olumlu yaptığımız işlerin konuşulabildiği, birbirimizi takdir edebildiğimiz, eleştirdiğimiz kadar takdir edebildiğimiz bir mecra olması gerektiğine inanıyorum; duam bu yönde.

İç Tüzük konusunda da biliyorsunuz dün Meclis Başkanımızın bir önerisi oldu, teklifi oldu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tüm siyasi partiler bu konuda samimiyetlerini dile getirdiler; bunun da hayata geçeceği kanaatindeyim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Tamamladınız...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, tamamlamış olayım Sayın Başkanım.

Teşekkür ederim.