Konu:27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, Endonezya'daki deprem ve tsunamiden kaynaklanan acının paylaşılması gerektiğine, Mahatma Gandi'nin 150'nci doğum yıl dönümüne ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:02/10/2018


27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, Endonezya'daki deprem ve tsunamiden kaynaklanan acının paylaşılması gerektiğine, Mahatma Gandi'nin 150'nci doğum yıl dönümüne ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Tabii, Endonezya'da büyük bir facia yaşanıyor, bir insanlık dramı yaşanıyor, deprem ve tsunami. Elbette ki kayıplar acıyı paylaşmayı gerektiriyor. Coğrafya uzak da olsa hem tarihî hafıza hem de gönül bağı bu hatırlamayı galiba zorunlu kılıyor hepimiz için.

Bugün başka bir tarihî yıl dönümü, o da bizce çok önemli, Gandhi'nin 150'nci doğum yıl dönümü. Hindistan'da elbette ki anmalar yapılıyor ama Gandhi sadece Hinduların değil, sadece Hintlilerin değil bütün insanlığın aslında önemsemesi, anlaması, hatırlaması gereken bir isim. Özellikle bugünün dünyasında da, bugünün Türkiyesinde de özgürlük ile bağımsızlığın birbirinden ayrılmazlığı konusunda galiba sembol isimlerden birisi. Haksızlığa karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği ve nasıl "sivil itaatsizlik" diye tarif ettiği, tanımladığı mücadele yönteminin anlaşılması gerektiği konusunda bu 150'nci yılın hepimiz için önemli olduğu düşüncesindeyim.

Değerli milletvekilleri, elbette ki yeni bir yasama yılının en azından bir güven duygusu içerisinde, yeni bir sayfa açma psikoloji içerisinde görülmesi, kabul edilmesi gerekiyor. Ama biz -biraz sonra gündeme gelecek- araştırma önergemizle ilgili uzmanlardan aldığımız cevabı doğrusu çok yadırgadığımızı bu ilk günden ifade etme ihtiyacı hissediyoruz. Yani, bir araştırma önergesinde muhalefet partisinin "Hükûmetin ranta dayalı iktisadi ilişkileri" ifadesindeki "ranta dayalı" ifadesinin kabul edilemez bulunması, "bu değiştirilmezse araştırma önergesinin Genel Kurula inmeyeceği" ifadesi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - İlave edelim.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Burada değiştirilmesi istenen diğer bütün ifadeleri tek tek okumayacağım, belki biraz sonra yine yeniden ifade etme imkânı olacak ama bize seçmen muhalefet görevi vermişse, biz, elbette ki hakaret ya da başka kabul edilemeyecek bir çerçeve olmadığı müddetçe -araştırma zaten bir iddia üzerine dayalı- bu konuda kendimizi sansürlemeden rahat çalışma imkânını buluyor olmamız lazım. Yani, çok basit bir örnek belki ama özellikle içinden geçtiğimiz günlerde çok önemli: Bugün İşsizlik Fonu'ndaki hazine tahvillerinin kamu bankalarına devredildiği yönünde, kamu bankalarına sermaye yapıldığı yönünde bir iddia dolaşıyor, ekonomi köşe yazarları bunu yazıyor. Şimdi, eğer sözlü soru imkânı olsaydı muhtemelen bakanlardan bunun cevabını öğrenecektik, eğer bu doğru bir bilgi değilse kamuoyu yanıltılmamış olacaktı; yok, doğru bilgiyse bu vahim durumun bir izahını duymuş olacaktık. Yeni sistemin denetim mekanizmasına getirdiği sınırlamalar zaten belli. Ama hiç olmazsa elimizdeki mekanizmaları iyi kullanalım diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.