Konu:Şanlıurfa ilindeki muhtarların elektrik ve su ödemelerine ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:02/10/2018


Şanlıurfa ilindeki muhtarların elektrik ve su ödemelerine ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.

Değerli Başkanım, takdir edersiniz ki belediye başkanları seçimle gelirler, milletvekilleri seçimle gelirler. Bizlerin görevimizi ifa ettiğimiz makam odalarımızdaki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki bu elektrik parasını devlet ödüyor, lavabonun, tuvaletin su parasını devlet ödüyor. Bugün Şanlıurfa ilimizde 50'ye yakın muhtarın elektriği kesildi. Muhtarlar da seçimle geliyor. Belediye başkanı seçimle geliyor, elektrik parası, su parası devlet tarafından, hazine tarafından karşılandığı hâlde muhtarların elektrik ve su parası kendi cebinden ödeniyor. Ancak Şanlıurfa Belediye Başkanı geçen sene Muhtarlar Günü'nde elektrik ve su parasının belediye tarafından ödeneceği taahhüdünü verdiği hâlde bugün ödemediği için muhtarlarımızın elektrikleri kesilmektedir. Şanlıurfa'daki muhtarlarımız mağdurdur. Bir an önce Bakanlığın Şanlıurfa'daki muhtarlarımızın bu mağduriyetini gidermesini talep ediyorum.

Saygıyla selamlıyorum.