Konu:Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Kanun teklifi emekli hekimlerin büyük çoğunluğunu mağdur etmektedir. Hangi sosyal güvenlik kurumlarından olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılması, primini ödeyerek döner sermaye gelirinin bir kısmını emekliliğe saydırmış olan hekimlerden kesinti yapılmaması, yapılacak zammın kanun yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girmesi, fiilî hizmet süresi zammının yılda en az yüz yirmi gün olması, hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak yüz elli, yüz seksen güne çıkarılması, fiilî hizmet zammının sadece ileriye yönelik olarak değil geçmiş çalışanları da kapsayacak şekilde, geriye dönük uygulanması Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının genel talebidir. Bu yönde bir düzenleme düşünülmekte midir?

Teşekkür ederim.