Konu:Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, öncelikle 27'nci Dönem Birinci Yasama Yılının hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Yunanistan'da gerçekleşen orman yangınından dolayı da komşu Yunanistan'a geçmiş olsun, ölüler için de başsağlığı ve rahmet diliyorum. Hatay'daki yangın için de umarım kısa sürede, büyümeden önlenir diyorum.

Evet, 4'üncü maddede doktorlar ve diş hekimleri için emekli maaşları iyileştiriliyor, bunu destekliyoruz. Gerçekten 26'ncı Dönemde içerisinde bizim de teklifimizin olduğu öneri Sayın Müezzinoğlu Bakanken Bakanlar Kuruluna gelmişti, ancak daha sonra, değişince kalmıştı. Bunu biz de doktorlarımız için artı bir kazanım olarak görüyoruz. Ancak doktorlar ilave aylık alırsa bu düzenlemeden yararlanamıyor. Yani diyorsunuz ki 80 yaşına kadar çalış, çalıştıktan sonra sana bu aylık ilave ödemeyi veririz. Uzman için 17 bin, uzman olmayan için 13 bin, diş hekimi için de aynı. O yüzden bunun da bir önergeyle -ki komisyonda verdik- düzeltilmesini buradan öncelikle talep ediyoruz.

İkinci kısım, bunun gerekçesinde, aldıkları eğitime istinaden ücretlerinin az olduğunu söylüyorsunuz. Doktorlar altı yıl, diş hekimleri beş yıl ama eczacılar da beş yıl eğitim alıyor, onlar da sağlık emekçisi, kamuda olan eczacılar da aynı doktor ve diş hekimleri kadar yıpranıyorlar ancak onları bu 4'üncü madde kapsamına almadınız. Neden almadınız? Burada Sayın Muş yok teklif sahibi olarak ama Komisyon Başkanı var, orada da sorduk ve sorduğumuzda gene Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın Cora -o da buralarda mı bilmiyorum- kendisi Trabzon'da eczacı odasını ziyarete gittiğini ve bunun teklife konulması gerektiğini ifade etti. Aynı şekilde, Sayın Kalaycı da Komisyonda söyledi, bunun olması gerektiğini, veteriner hekimler için de olması gerektiğini ifade ettiler. Ama maalesef iş oylamaya gelince her ikisi birden reddettiler, umarım burada reddetmezler, kabul ederler de yakında yanlıştan dönülmüş olur. Çünkü bakın, kamudan emekli eczacı sayısı şu anda 900-1.000 civarında. Bu katsayıyı verdiğinizde aylık 1 milyon, yıllık da 12 milyon gibi bütçeye ek ödeme geliyor. O gün sunumda söylediler, bu düzenlemede 554 milyon TL bütçeye ek bir ödeme geliyor, 768 milyar olan 2018 bütçesinde 554 milyon. Bakalım bu 554 milyonlar nerelere gitmiş, ben size söyleyeyim. Geçen yıl 10 tane bakanlığın çay, kahve, çiçek, çorba, temsil, ağırlama gideri 550 milyon. Bin eczacıya vermediğinizi çay, çorba, çiçek, temsil, ağırlama için vermişsiniz. Gene bakalım, sarayın şu andaki aylık elektrik parası 2 milyon. Yani vereceğiniz, 2 bin tane eczacı ve veterinere, sadece sarayın bir aylık elektrik parası kadar, ona veriyorsunuz ama bunlara vermiyorsunuz. Gene bakalım aynı rakamlarla ne oluyor. Geçmeden ödediğimiz köprü paraları var ya, gitmeden ödeyeceğimiz şehir hastanelerindeki garanti hasta sayısı var ya, 2018 bütçesinde 6,2 milyar TL koymuşsunuz ama bin eczacıya 12 milyonu çok görüyorsunuz. Tabii, onlar da izliyorlar, meslektaşlarımız. Elbette ki bunların neden konulmadığını sizler izah edersiniz sahada. Biz zaten bunu yayacağız. Çok basit, şu anda hâlâ, yasa teklifi bitmeden önergemizi kabul ederek bunu düzeltebiliriz ve emin olun, o kadar emekçinin, aynı doktor ve diş hekimleri gibi o kadar yorulan insanların da hakkını teslim etmiş olursunuz.

TİTCK'da çalışan eczacılar, onlarınki daha da kötü. Onlar döner sermayeden pay almadığı için, normal bir SGK'de ya da Sağlık Bakanlığında 7 bin lira gibi para alırken onlar 3.500-4.000 lira gibi bir para alıyorlar. Doğal olarak emekli olduklarında bu para 2.000-2.500 liralara düşüyor ve emekli olamıyorlar. E, genç istihdama yer açılamıyor. Bir taraftan "İşsizlik var." diyoruz, bir taraftan "Bunlara yer açalım." diyoruz ama diğer taraftan da o biraz önce verdiğim rakamı maalesef vermediğimiz için de buraya yer açılma imkânı sağlanmıyor. Bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuştuk gecenin bir buçuğunda, bugün de geç saatte konuşuyoruz.

Bir kez daha, yine o gün Komisyon üyeleri aramızda, sizlerden de, iktidar partisinden, diğer partilerden de... Bu önergeyi isterseniz siz yazıp verin, biz onaylayalım, belki biz yazdık diye onaylamayabilirsiniz yani şimdi "İkinci partinin verdiği önergeyi onaylamayalım." diyebilirsiniz, siz yazın, biz "evet" verelim, hep birlikte kabul edelim diyorum ve bir hakkı teslim edelim diyorum.

Hepinize saygılar sunuyor. (CHP sıralarından alkışlar)