Konu:Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Sayın Başkan, Değerli Divan, çok değerli çalışma arkadaşlarım ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum.

Sözlerime başlamadan önce, Yunanistan'daki çok vahim olaydan dolayı tüm Yunan halkına geçmiş olsun diyorum ve biraz önce değerli milletvekili arkadaşımızın da söylediği Hatay'daki yangının da bir an önce söndürülmesi dileklerimle sözlerime başlıyorum.

Değerli arkadaşlar, yaklaşık altı aydır çok sayıda vatandaşımızın, genç kardeşimizin askerlik sorunuyla ilgilenmekteyiz. İlk önce, bedelliyi destekliyoruz, bu konuda bir sıkıntı yok ancak eksiklikleri var. 2011 ve 2014 yılında şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı, kendisinin de AK PARTİ'nin Başbakanı olarak ve de Genel Başkanı olarak çıkardığı, o tarihlerde çıkardığı bedellilerde hiçbir gün, ne yirmi bir gün ne yirmi sekiz gün şartı yoktu yani temel eğitim şartı yoktu. Acaba ne oldu da bugün illa da yirmi sekiz günden sadece bir jest olsun diye yirmi bire düşürdü? Burada bir eksiklik var. Onun için, kesinlikle yirmi bir gün temel eğitimin kaldırılması taraftarı olduğumuzu özellikle belirtiyorum.

Bir taraftan, 94'lüleri de kapsaması gerektiği kanaatindeyiz. Neden? Şu anda tecildeki son yaş 94'lüler. Onun için 31/12/1994'lülerin de bedelli kapsamına alınmasını özellikle talep ediyoruz. Sizler biraz önce AK PARTİ grup başkan vekilleri tarafından aldığım bilgiye göre 1/1/1994'lüleri kapsayacağını özellikle belirttiniz. Neden? Çünkü bu konuşmamda vardı; özellikle kırsal kesimde yaşayan ailelerin ekim, kasım, aralık ayında doğan erkek çocuklarını Ocak 1'den itibaren, yılbaşından itibaren nüfusa kaydettirdiklerinden dolayı bu hatayı gideriyorsunuz ancak bu yetersiz. Kesinlikle 94 doğumluların da bedelli kapsamına alınması gerektiği kanaatindeyiz; tekrar altını çiziyorum, son tecil seneleri. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da artık bedellinin bitmesi, bir an önce de profesyonel askerliğe geçişin de altyapısının tamamlanması gerekiyor. Komutanlarımız da burada; bir an önce altyapısı tamamlanıp artık bedelli konusunun bu Meclise bir daha gelmemesi gerektiği ancak bu gelmeden önce de son kesim olan 1994'lüleri de kapsaması gerektiği kanaatindeyiz.

Peki, en hassas konumuz yirmi bir günlük temel eğitim. Bakın, değerli milletvekili arkadaşlarımız, özellikle iktidar partisi grup başkanı arkadaşlarımız; bir kere, yirmi bir gün giden kişilerden dolayı neler kaybedeceğiz? Bakın, Sosyal Güvenlik Kurumunun çok ciddi bir zararı söz konusu. Artı, gittiklerinden dolayı o kişilerin iş kaybı, özellikle özel sektördeki genç arkadaşlarımızın iş kaybı söz konusu. Eğer onlar işlerinden olursa büyük bir ihtimalle birçoğu ailesiyle, kendi özel hayatıyla da sıkıntılarla karşı karşıya gelecekler. Bunun yanında ekonominin ne durumda olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar bu ekonominin ne olduğunu çok iyi biliyor ve de iş kaybından dolayı da vatandaşlarımız son derece mağdur duruma geleceklerdir. Bu sebepten dolayı gelin -özellikle Doğan Bey, sizlere sesleniyorum- yirmi bir günlük temel eğitimi bir an önce kaldırın diyoruz, 94'lüleri de kapsayın, bu işi buradan kökünden çözelim; özellikle Cumhuriyet Halk Partisi adına kesinlikle destek vereceğimizin de sözünü veriyoruz.

Diğer bir taraftan değerli arkadaşlarımız, biliyorsunuz, konu bitmiyor, çok sayıda vatandaşımız... Özellikle bu konunun altını çizerek belirtmek istiyorum: Neden yirmi bir günde ısrar ediyor Cumhurbaşkanı? Bu benim kendi fikrim değil ancak gelen talepleri de biz halkın Meclisinde, milletin vekili olarak dile getirmek zorundayız. Bakın, bir tane firma var Konya'da, Ereğli Tekstil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elbise ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyor. İşte, bu firmanın yönetim kurulu benim dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istiyorum. Yönetim Kurulu: Faruk Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammed Albayrak. Takdiri yüce Türk milletine bırakıyorum. Bunu sosyal medyada birçok vatandaşımız, genç kardeşimiz gönderdi. Acaba yirmi bir gün temel mecburiyeti bir yerlere mi dayanıyor? Takdir sizlerin diyorum.

Son olarak, özellikle çok sayıda vatandaşımızın talebi üzerine EYT'liler yani emeklilikte yaşa takılanların, önümüzdeki günlerde de bunların sorunlarını bu Mecliste dile getirip onların da bir defaya mahsus bu sorunlarını gidermemiz gerekiyor.

Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)