Konu:Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RECEP ÖZEL (Isparta) - Evet Sayın Başkanım, toplumumuzun çok değişik kesimlerinin beklentilerine cevap olacak bu yasa teklifini sunmuş olan milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, Komisyon da çok güzel bir rapor ve metin hazırlamış, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.

Vasıtanızla iki soru sormak istiyorum. Birincisi, şehit yakınlarına ve gazilerimize yapılan düzenlemeler nelerdir? İkincisi de, sağlık sektörüne yönelik yapılan düzenlemeler sağlık sistemimizi ticarileştirmekte midir? Bu konuyu da bir açıklığa kavuşturursanız memnun olurum.

Saygılarımı sunuyorum.