Konu:Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Teklifin 11'inci maddesiyle "İnsan sağlığı için koruyucu teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar" ifadesiyle bir kısım sağlık personeline altmış gün fiilî hizmet verilmektedir. AK PARTİ yine burada da ayrımcılık yapmıştır. 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin üçüncü bendinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına yer verilmiştir. Bilindiği üzere, veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenler de sağlık hizmetleri sınıfına mensuptur. Teklifte "İnsan sağlığı için çalışanlar" ibaresiyle, yapılan ayrımcılığa haklılık kazandırılmak istenmiştir. Bu meslek mensuplarının konusu hayvan hastalıkları ve yetiştiriciliği olsa da esas hizmet alanı insan sağlıdır. Zoonoz yani hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele ve en değerli insan gıdası olan hayvansal gıdanın temini aşamasında görev alan ve mesleki risk taşıyan bu meslek mensuplarını insan sağlığı için çalışmadıkları savıyla kapsam dışında bırakmak haksızlık değil midir?

Teşekkür ederim.