Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HDP GRUBU ADINA RIDVAN TURAN (Mersin) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, 24 insanımızın göz göre göre hayatını kaybettiği bir kazayı Meclis araştırmayacak da Meclis denetim faaliyetini nasıl yapacak?

Az önce MHP adına konuşan sayın hatip idari ve adli sürecin daha hızlı olacağını, Meclis araştırmasının ise daha yavaş olacağından dolayı birincisinin tercih edilmesine ilişkin fikirlerini beyan etti. Birini yaparken diğerini yapmanın önünde bir engel yok. Bu kaza meydana geldiği zaman eğer Meclis araştırması açılmış olsaydı büyük olasılıkla şu ana kadar ilk veriler elimize gelirdi.

Bakın, ben otuz yılını iş sağlığı, güvenliği alanına vermiş bir tıp doktoruyum ve yüzlerce kaza gördüm, Soma'yı bizatihi inceledim. Nerede Meclis araştırması açılmıyorsa, nerede mesele idari ve adli yargıya havale ediliyorsa bilin ki değerli arkadaşlar orada saklanan, gizlenen bir şey var. Bu otuz yıllık hayatımda öğrendiğim iki temel şey var. Birincisi, bu kazaların yüzde 98'i engellenebilir, yüzde 2'si bizim denetimimizin ve kontrolümüzün dışında vuku bulabilir. İkincisi de şu: Her kim ki bu meydana gelen kazaları kadere, fıtrata bağlarsa birinci derece sorumlusu odur; otuz yıldan çıkarttığım sonuç bu.

Şimdi, bu kaza özeline geldiğimizde ya, göz göre göre bir hadise var ortada. Temel mühendislik kurallarına, bilim kurallarına uymayan bir durum var, rayın altına dolgu yapılmış. Şimdi, bu hadiseyi hava muhalefetine bağlayarak işin içerisinden çıkmak mümkün müdür? Değerli arkadaşlar, bu, AKP'nin on altı yıldan beri itinayla sürdürdüğü neoliberal muhafazakâr programın işte raya yansımasıdır. Soma'ya yansıması Soma kazasının meydana gelmesidir, 301 insanımız öldü değil mi Soma'da? Bakın, hatırlayacaksınız Osman Gazi Köprüsü'nde halat kopmasından kaynaklı Japon mühendis intihar etmişti. Kimseye intihar etsin falan demiyorum. Soma kazasında bırakın bakanın kendisini suçlu görerek istifa etmesini, bakanlığın çaycısı bile istifa etmedi, 301 insan hayatını kaybetti. Ve ben bu işin uzmanı olarak biliyorum ki, bütün dava sürecini de takip ettim, bu dava sürecinde söz konusu olan şey adaletin yerini bulması falan filan değildir, yukarıda yargılanan kimse olmamıştır ve bu süreç ülkemizin kaderi hâline gelmiş durumdadır. Burada doğa olaylarını falan suçlamanın anlamı yok, temel bakım hizmetlerine tasarruf sebebiyle önem vermeyen anlayışın, bakanlığın, bakanlığın temsil ettiği siyasi anlayışın 24 insanımızın canına mal olmasıdır mesele. Dolayısıyla, meselenin özü nedir biliyor musunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RIDVAN TURAN (Devamla) - Kapitalizm öldürür, neoliberal kapitalizm çok daha fazla öldürür, abdestli kapitalizm ise hem süründürür ardından öldürür.

Saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)