Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bu tren kazası hakikaten hepimizi çok ciddi şekilde üzmüş, yasa boğmuş bir husustur. Burada yalnız, hemen başlangıcında "Zaten bu soruşturmalardan bir şey çıkmaz." kabulüyle hareket etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Burada adli ve idari soruşturmalar yapılsın, idare işin üzerine nasıl gidiyor onu bir görelim. Eğer hakikaten bunların sonunda bir şey çıkmazsa yani burada bir ihmal olup da birileri de bunun üzerini kapatmaya çalışıyorlarsa biz bunun Meclis olarak takipçisi olalım ama ondan sonraki herhangi bir safhada böyle bir izlenim doğması durumunda, o zaman Meclis araştırma komisyonunu kurabiliriz. Şimdi, şu aşamada hemen Meclis araştırma komisyonunu kuracağız, zaten Meclis tatile giriyor. Sorumluluk kaybolmasın, bizim yapmaya çalıştığımız şey o yani idare kendisini bunu ortaya çıkarma konusunda sorumlu hissetsin. Bu komisyonun kurulması idareyi, adliyeyi bu konuda gevşetecektir. Bunu bir görelim. Dediğim gibi, bir ihmal var ve ihmalin ortaya çıkarılması konusunda hassas davranılmıyorsa biz Mecliste siyasi partiler olarak takipçisi olalım ve 1 Ekimden sonra, Meclis tekrar açıldığında bu komisyonu kurabiliriz. Yani meseleyi bu şekilde değerlendirmek zannediyorum sonuca ulaşma açısından daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.