Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız canını yitirdi, 341 vatandaşımız yaralandı. Elim tren kazası, başta Trakya'mız olmak üzere tüm ülkemizi acıya boğdu.

Yetkililerce yapılan açıklamalarda "Kazanın sebebi aşırı yağış." dendi, kaza doğal bir afet nedeniyle gerçekleşmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Kazanın ardından görevlendirilen Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak olayı bütün yönleriyle incelemeye çalıştık. Adli ve idari süreç tabii ki devam ediyor ancak ilk tespitlerimize göre, kazaya ihmal, hata ve denetimsizliklerin neden olduğu yönünde ciddi emareler var. Yetkililer kazanın tek sebebi olarak aşırı yağışı gösteriyor fakat uzmanlar bu yağışın bugüne kadar bölgede daha önce de görülen beklenebilir bir yağış olduğunu ifade ediyorlar.

Dahası, soruşturma dosyasında Devlet Demiryollarının 1. Bölge Müdürlüğünün Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünün 30 Mayıs 2018 tarihli yazısında özetle şunlar söyleniyor: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bölgede önümüzdeki günlerde ve yaz döneminde aşırı yağışlar olabilir, bu yağışlar hasar ve zarara sebep olabilir. Hava durumunu takip edin. Yarma ve dolguları akma ve heyelan tehlikesine karşı kontrol altında tutun. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrolleri artırın."

Değerli milletvekilleri, bu yazı yol bakım şeflerine imza karşılığı verilmiş. Böyle bir uyarı söz konusu iken kimse "Böyle bir yağışı beklemiyorduk, bu olağanüstü bir yağıştı." diyemez. Yani sebep olarak gösterilen yağış hem bölgede beklenebilecek bir yağıştır hem de böyle bir yağışla ilgili uyarı da yapılmıştır.

Peki, gerekli önlemleri almayarak 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu kazaya sebep olanlar kimlerdir? Tren hattında gerekli bakım ve yenileme çalışmaları yapılmış mıdır? Yapıldıysa araziye, meteorolojik şartlara uygun teknik analizler göz ününde tutulmuş mudur? Bir diğer husus, kazanın meydana geldiği menfezle ilgili Devlet Demiryollarının 1. Bölge Müdürlüğünün Çorlu Savcılığına gönderdiği yazıda bakımı yapılması planlanan menfezleri gösteren bir liste yer alıyor. Kazanın gerçekleştiği menfez, değerli milletvekilleri, maalesef bu listede yok. Yani rayların havada durduğu görüntülerle aklımıza kazınan o menfezde bakım ihtiyacı yokmuş. Kazanın gerçekleştiği yerde en son bakımı ya da yenilemeyi ne zaman, kim yapmıştır? İşin kabulünü kim yapmıştır, kim denetlemiştir? Bu sorulara da yanıt bulunması gerekmektedir.

Yine, bir başka husus, hattın kontrolü ve denetimidir. Elektrik mühendisleri hattın elektronik vagonla kontrol edilmeye başlandığını ama bunun haftada iki günle sınırlı tutulduğunu öğrendiklerini söylüyor. Bu kontrol işini daha önce yapan yol bekçilerinin sayısı emekli olanların yerine yenileri alınmayarak azaltılmış. Bunun da hatların kontrolünde zaaf yarattığı ifade ediliyor. Nitekim bölgedeki hemşehrilerimiz eskiden geceleri bu hatlarda düdük seslerinin olduğunu, fenerlerin görüldüğünü ifade etmişlerdi, son dört beş aydır böyle bir hususla karşı karşıya kalmadıklarını söylediler.

Son olarak, kaza gerçekleştikten sonra haber alma ve kurtarma faaliyetleri konusunda ciddi aksaklıklar yaşandı. Düşünün, kazanın ihbarı büyükşehir belediyemize Devlet Demiryolları tarafından değil vatandaşlar tarafından yapılmış. Belediyemiz de vatandaşlarımız da kazayı haber alır almaz bölgeye koşmuşlar, yaralılar ilk aşamada vatandaşlar tarafından traktörlerle taşınmış. Demiryollarının kaza öncesinde hattın güvenliğiyle ilgili kontrol sistemi nasıl işlemektedir? Kaza sonrasında erken uyarı, yer belirleme ve kurtarma faaliyetlerini organize etme planı varsa bu kazada neden etkin bir şekilde çalışmamıştır? Vatandaşlarımız yaralıları neden traktörle taşımak zorunda kalmıştır? Neden Sarılar ve o bölgede diğer köylerimizin vatandaşları gerekli lojistik desteği vermek zorunda kalmışlardır? Bu arada buradaki tüm köylerimize de teşekkür ediyoruz.

Bu sorular, sadece kaza yeri için değil, hattın tamamı için geçerlidir. Tren kazasının sebebinin ciddi ihmal ve denetimsizlik olduğu yönünde güçlü belirtiler vardır. Dahası, yeni kazaların yaşanma riski olduğu da özellikle vurgulanmaktadır. Bu nedenle, hem sorumluların tespiti hem de bu olayların tekrar yaşanmaması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi için bir Meclis araştırması istiyoruz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)