Konu:Meclis Tatile Girmeden Önce Fetö'yle Mücadelede Yaşanan Birtakım Sıkıntıların Giderilmesine Yönelik Tedbirlerin Alınabileceğine, Suça İlişkin Takipsizlik Veya Beraat Kararı Verildiyse Mahkemenin Vereceği Kararın Ötesinde Bir Karar Düşünülmemesi Gerektiğine, Fetö'nün Kripto Damarının Hâlâ Faal Olduğuna Ve Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İşlemlerinde Yaşanan Mağduriyetlerin Giderilmesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Meclis tatile girmeden önce FETÖ'yle mücadelede yaşanan birtakım sıkıntıların giderilmesine yönelik tedbirlerin alınabileceğine, suça ilişkin takipsizlik veya beraat kararı verildiyse mahkemenin vereceği kararın ötesinde bir karar düşünülmemesi gerektiğine, FETÖ'nün kripto damarının hâlâ faal olduğuna ve taşeron işçilere kadro verilmesi işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hepimizin bildiği gibi, 15 Temmuzda Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde belki görülmemiş bir ihanet girişimine tanıklık etmiştir. Bu anlamda biz o günden bugüne kadar FETÖ'yle yapılan mücadeleye tamamen destek vermiş bir siyasi partiyiz fakat zaman zaman gerek Meclisteki konuşmalarımızda gerekse kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda FETÖ'yle mücadelede mağduriyetlerin en az şekilde olması yönünde taleplerimizi, ikazlarımızı ilettik. Şimdi, Meclis tatile girecek. Meclisin tatile girmesinden sonra, belki bu tatil esnasında toplumda ortaya çıkan bir kısım sıkıntıların giderilmesine yönelik bir kısım tedbirler alınabilir düşüncesiyle bazı konuları arz etmek istiyorum.

Bir defa, bu itiraf meselesi, bu FETÖ'yle mücadelede itiraf meselesi belli noktalarda bir iftira sistemine dönüşmüş hâle geldi. Yani birileri kendilerini kurtarmak için işte "Filanca şahsı yemekte gördüm, şurada gördüm, burada gördüm." şeklinde ifadelerle belki de bu yapıyla hiçbir şekilde alakası olmadığı hâlde insanlar mağdur olma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bu konu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Bu konuda hâkim ve savcılarımızın da daha titiz davranmaları gerekir. Yani gerçek FETÖ'cüler çok küçük cezalarla yırtıyor, belki FETÖ'yle hiç alakası olmayan insanlar da işinden oluyor, ekmeğinden oluyor. Bu tuzağa düşmemek lazım.

Diğer bir husus: Sayın Genel Başkanımızın da grup konuşmalarında ifade ettiği, bu yasal sendika ve yasal bankadan dolayı işinden olmuş, işinden atılmış insanlar var. Örneğin, 2014 yılı Ocak ayında Millî Eğitim Bakanlığının yazdığı yazıya istinaden bir öğretmen bu FETÖ'nün sendikası her neyse ona üye olmuş olsa -bakın 17-25'ten sonra yazı var- ve eğer on iki aydan fazla üye olarak kalmış olsa işinden oluyor. Şu anda biliyoruz ki 17-25 Aralık sonrasında on iki aydan fazla sendika üyeliği olan herkes Millî Eğitim Bakanlığında işinden atıldı. Şimdi, buralara biraz daha dikkatli bakmamız lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ERHAN USTA (Samsun) - FETÖ'cü olanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakılmasın; zaten bunu hiçbir şekilde... Bizim ifademiz... Bizim hayatın hiçbir evresinde, tarihin hiçbir noktasında FETÖ'yle bir kesişmemiz olmamıştır ancak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek, onun ellerini ovuşturacak birtakım mücadele yöntemlerinden de vazgeçmemiz lazım; bunları... Yasal banka, yani kredi çekmiş, çocuğunun okul taksitini yatırmış hani belli dönemlerde bankayı kurtarmak amacıyla yapılan para yatırmaları tamam, orada bir örgüt üyeliği bağlantısı kurabilirsiniz ancak hiçbir şekilde alakası olmadığı hâlde, çok eski tarihlere dayalı işlemlerde bile yasal bir bankaya para yatırdı diye işinden olan, işinden atılan bir sürü insanın olduğunu da biliyoruz.

Son olarak bu beraat ve takipsizlik konusu da Sayın Başkan, üzerinde tekrar hassasiyetle durmamız gereken bir konudur. Ben bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinde defalarca gündeme getirdim. Yani eğer bir suç isnat edilmiş ve o suça ilişkin olarak takipsizlik aldıysa, beraat aldıysa, hakkında başka bir suçlama olmaması durumu için söylüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım.

ERHAN USTA (Samsun) - Bitiriyorum.

Beraat aldıysa, takipsizlik aldıysa daha mahkemenin vereceği kararın ötesinde bir karar düşünülmemesi gerekir. Dolayısıyla, bu tür insanların da işlerine başlatılmasının ülkenin selameti açısından ben doğru olacağını düşünüyorum.

Şunu unutmayalım ki FETÖ'nün kripto damarı hâlâ faaldir ve dolayısıyla bizim amacımız, özellikle bu kripto FETÖ'cülerin mücadeleyi yanlış yola sevk etmelerinin önüne geçmektir; bizim amacımız, gerçek FETÖ'cüleri ortaya çıkarıp onları cezalandırmaktır. FETÖ'cü olmayanların cezalandırılması bu anlamda yanlış olacaktır.

Son olarak da Sayın Başkan, biliyorsunuz bu taşeron işçilere kadro verilme işlemi yapıldı ancak özellikle şoförlerde ve hastanelerdeki veri işleme işiyle uğraşan kişilerde yüzde 70 barajından dolayı ciddi sıkıntı var. Burada kurumların da farklı uygulamaları var. Yine, bu yaz döneminde bu konunun üzerinde biraz daha düşünüp bu mağduriyetleri gidermemiz lazım. Özellikle son dönemde Başbakanlıkta taşerona bağlı olarak çalışan şoförlere kadro verilmesi de ciddi bir adaletsizlik algısı yarattı. Bu konuyu da mutlaka üzerinde durulması gereken ve çözülmesi gereken bir konu olarak gündeme getirmek istiyorum.

Çok teşekkür ederim.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım.