Konu:Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna Ve Personeline Yönelik Gerçekleştirilen Uygulamadan Vazgeçilmesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:10
Tarih:25/07/2018


Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ve personeline yönelik gerçekleştirilen uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

TRT'nin Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla birlikte ilk etapta, 65 yaş sınırını doldurmayan 2.100 dolayında personel ikramiyelerine yarım ikramiye eklenmek suretiyle emekliliğe zorlanıyor. Personel, aksi hâlde havuza gönderilmekle yani yıllarca uzmanlığının dışında bir kurumda çalışmakla tehdit ediliyor. Bu personelin çoğu muhabir, editör, kameraman, spiker ya da yayıncı. Bu personelin yerine ise yandaş medyadan sözleşmeli personel getiriliyor. TRT'nin saygınlığının bu kadar tartışma konusu olduğu bir dönemde, yetişmiş personelin tasfiyesiyle birlikte TRT artık iyice ilkelerini kaybetmiş olacak. Bu kurumu var eden ve omuzlarında, uzman personelin ağırlığında var olan bu kurumun bu uygulamadan bir an önce vazgeçmesini sizin aracılığınızla da kamuoyuna sunmak istiyorum.

Sağ olun.