Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:24/07/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurula indirilen yasa teklifinin 15'inci maddesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Burada 15'inci maddeyi tartışırken 11'inci, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü maddeleri yani bunları bir bütün olarak irdeleme zorunluluğumuz var. Bu düzenlemelerle Türkiye hukuk devletine doğru mu gidiyor yoksa bir polis devleti mi oluyor? Biz, bu kanun teklifi gelirken, OHAL'in örselediği hukukumuzu bir nebze düzelteceğini, bununla ilgili hükümler geleceğini düşünüyorduk, hak kaybına uğrayan insanların haklarının teslim edileceğini düşünüyorduk ama gördüğümüz kadarıyla OHAL'den daha beter düzenlemeler var.

Çok merak ediyorum, tutukluluk incelemelerinin duruşmasız yapılmasının size ne gibi bir faydası var? Neden, arama, el koyma gibi işlemlerde hâkim kararına gerek görmüyorsunuz. Neden OHAL kalıcı hâle gelip valiler başlarında bekçi olarak bulunduruluyor?

Modern dünyanın hukuk sistemlerinde gözaltı süreleri dört gündür ama görüyoruz ki on iki gün.

Neden MİT Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamı dışında bırakılıyor?

En komiği, bana göre, uyuşmazlık mahkemesinin adli tatilde ivedi olarak göreceği işlerde tutukluluk durumunu neden kapsam dışı bırakıyorsunuz?

Bu uygulamaların hepsi kişi güvenliğinden, kişi özgürlüğünden, hukuk devletinden polis devletine doğru bir kayışı gösteriyor.

Siz bu yetkileri FETÖ ve benzeri örgütler, yapılanmalar için aldınız ve sonuna kadar da kullandınız. Çok yakın bir zamanda Adnan Hoca diye bir suç örgütü çıktı. Bakın, binlerce silah çıktı İstanbul'un göbeğindeki bir villadan. Kadınlarımızın, çocuklarımızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Daha komiği, bugünkü Türkiye gazetesinin -çok yakın size- haberi: Banka hesaplarında 1 milyar dolar para çıktı. Şimdi, şunu çok merak ediyorum: Aklınız neredeydi? Neden bu yetkileri kullanmadınız, neden incelemediniz? Onu da unuttunuz bence. Bugün imar barışından toplayabildiğiniz para şu ana kadar 600 milyon; bedelli askerlik geliyor, herhâlde bir o kadar para toplayacaksınız ama Adnan Hoca bu ülkede, nasıl yapmışsa 1 milyar dolar parayı toplamış. Burada da yanıldınız bence, burada da yanıldınız. Sizin FETÖ ve benzeri tarikatlarla ilgili gerçeği görmeniz için bu ülkede Meclisin mi bombalanması gerekiyor, küçük çocukların tecavüze uğraması mı gerekiyor? Bu yetkileri yerinde kullanmıyorsunuz.

Ne acıdır ki bir şiir okuduğu için Genel Başkanınız hüküm giydi ve özgürlüğü kısıtlandı ama bir karikatür paylaştığımız için Genel Başkanımız, ben, 72 arkadaşım hakkında suç duyurusunda bulundu. Sizin özgürlük anlayışınız bu.

ŞEYHMUS DİNÇEL (Mardin) - Aynı değil. Şiir ile karikatürü birbirine karıştırma.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Şiir ile karikatür çok birbirine benzer anlayabilirsen eğer, ikisi de bir sanattır. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama bu ayrımı da yapamıyorsun, çok acı, biliyor musun.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Hakaret var, üstünde yazı var.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - İkisinde de söz ve yazı var, evet ama şu hâl karikatür, bunun da farkında değilsiniz.

Şimdi, bu ülkede...

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Muharrem İnce mi geliyor?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sen konuş konuş, Mahir devam et.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Devam et Mahir, devam et.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ne diyeyim? Yani buna niye müdahale etmiyorsunuz? [AK PARTİ sıralarından alkışlar(!)]

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen.

Arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyelim lütfen.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Gerçekler acıdır, sen gerçekleri söyle.

BAŞKAN - Arkadaşlar...

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bakın, bir milletvekiliniz çıktı, şunu söyledi: "2002'de Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olsaydı dünya kupasına giderdik." Ben de diyorum ki 2002'de eğer ki iktidar olmasaydınız bu Meclis bombalanmazdı, bu çocuklar tecavüze uğramazdı.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)