Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:24/07/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

21 Temmuz 2016 tarihinde üç ay süreyle ilan edip "Kırk beş gün içinde bitireceğiz." dediğiniz OHAL'i yirmi dört ay ismen ve cismen sürdürdünüz. Bugün 19 Temmuzda ismini kaldırdığınız ancak hâlen görüşülmekte olan bu yasa teklifiyle daha ağır koşullarda demokrasinin sekteye uğrayacağı, demokrasinin yok edilmeye çalışılacağı kısıtlamaları üç yıl daha uzatmak istiyorsunuz.

Bu kanun teklifinin Parlamentoda yasalaşması hâlinde üç yıl içerisinde FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele etmeyi düşünüyor musunuz? Yine bu kanun teklifinin kabul edilmesi hâlinde üç yılın sonunda yeni bir mağduriyetle uzatmayı düşünüyor musunuz ya da FETÖ'yle mücadelenin üç yıl bitmeksizin sona erdirilmesi hâlinde süre sonu beklenmeksizin bu yasayı yürürlükten kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.