Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:24/07/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

2002'de 3Y, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele söylemiyle iktidar olan AK PARTİ'nin on altı yılın sonunda yoksullukla mücadelede ülkede 16 milyon yoksul yaratarak, yolsuzlukla mücadeleden de "Surda gedik açtırmam." diyerek vazgeçtiğini biliyoruz. AK PARTİ'nin göreve geldiği 2002'de 2 ilde mevcut olan OHAL'i 15 Temmuzdan sonra sürekli uzatılmış olsa da teorik olarak üçer aylık dönemler hâlinde geçici olarak tüm ülke sathına yayması, getirilen bu kanun teklifiyle de yine tüm ülke sathında bu sefer kalıcı hâle getirmesi, AK PARTİ'nin 3Y'yle mücadele konseptinin son bulduğu anlamına mı gelmektedir? Bizce, iktidarınızın başından beri öyledir de acaba siz bugün ne düşünüyorsunuz? Tüm bu vazgeçişlerden sonra 2002'de iktidara geldiğinizde eksiklikleri olsa da coğrafyamızın en özgür toplumunun yaşadığı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)