Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:24/07/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Ülkemizde ruhsatlı-ruhsatsız ateşli silahlar hızla yaygınlaşmaktadır. Valiler hiçbir kısıtlayıcı maddeye bağlı kalmaksızın inisiyatifine dayalı silah ruhsatı verme yetkilerini kullanmaktadır. Ülkemizde 100 bin kişide cinayet oranına yüzde 11 taksirle adam öldürme eklendiğinde oran yüzde 29'a çıkmaktadır. Uluslararası orana göre bu oran çok yüksektir. Kişinin öfke, kişilik, tepkisel ve ruhsal hastalığı kapsayan ayrıntılı psikolojik testleri zorunlu hâle getirilip en az iki yılda bir yenilenmelidir.

Yalnız 2017 yılı Eylül ayına kadar verilen silah ruhsat sayısı 63.453'tür. Valilere ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklama yetkisi verilirken bununla ilgili kısıtlayıcı, silahın yaygınlaşmasını önleyici önlemlerin de alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli ve düğünlerde, eğlencelerde kullanılan silahlarla insanlarımızı yitirmek...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)