Konu:İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın 1 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:8
Tarih:23/07/2018


İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın 1 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Şimdi dinleyin, üzerinize alınmayın değerli arkadaşlar. Burada bütçe görüşmeleri yapılırken grubumuz adına gümrüklerle ilgili net rakamlar verdik, dedik ki: Bu Suriye sınırı IŞİD'in kontrolündeyken Türkiye'nin ihracat rakamları çok yüksek. Sonra IŞİD'in kontrolünden çıktığında bu sınırlar ihracat rakamları dibe vuruyor. İhracat ürünlerine bakıyorsunuz, hepsi bomba yapımında kullanılan kimyasal malzemeler ve bu ürünlerin hangi fabrikalarda, hangi şehirde üretildiğine dair somut veriler var.

Değerli arkadaşlar, IŞİD'in ilk çıktığı günlerde bir önceki başbakanın cümlesi var, diyor ki: "Öfkeli çocuklar." Bakın bu ülkede, Konya'da, Bursa'da, Ankara Gölbaşı'nda, Van'da davul zurnayla Suriye'de İslam devleti kurmak üzere, askere gider gibi törenle giden insanlar var, şimdi çocuklarını arıyorlar. Çocuklar kamplarda değerli arkadaşlar, çocuklar kamplarda, mülteci kamplarında. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ŞAHİN TİN (Denizli) - PKK'nın kamplarında kimler var, onlardan bahsedin; PKK'nın kamplarında kimler var?

BAŞKAN - Arkadaşlar lütfen, sessiz olalım, kesmeyelim sözünü.

AYHAN BİLGEN (Devamla) - Şimdi beni dinleyin değerli arkadaşlar.

Oraya her gün sınırdan geçip savaşıp sonra geri dönenler var. Bunların hepsi sizin yeni müttefikiniz Rusya'nın Birleşmiş Milletlere verdiği raporlarda var, Amerika'yla yapılan baş başa görüşmede var bunların hepsi. İsterseniz özel bir görüşme yapalım, hepsini konuşalım. Var mısınız konuşmaya hepsini? DAEŞ'le ilişkiler konusunu burada masaya yatıralım.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - YPG'yi de masaya yatıralım, PKK'yla ilişkinizi de yatıralım masaya!

AYHAN BİLGEN (Devamla) - Kim mağdursa, ne yapılmışsa hepsini ortaya koyalım. Var mısınız bir araştırma komisyonu kurulmasına? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - PKK'yı da konuş o zaman, PKK'yı da!

BAŞKAN - Arkadaşlar... Arkadaşlar, hatibi dinleyelim.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Sakalını uzatıyor, DEAŞ'lı diye çıkartıyorsunuz, kesilince PKK'lı diye çıkartıyorsunuz!

AYHAN BİLGEN (Devamla) - Ona da varız, ona da varız. Nusra'yla ilgili söylediğiniz sözleri de konuşuruz değerli arkadaşlar, Ahrar uş-Şam'la ilgili de konuşuruz istiyorsanız.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Sakalını uzatıyorsa DEAŞ diye çıkarıyorsun, kestiriyorsa YPG olarak çıkarıyorsun. Ama hepsini temizleyeceğiz Allah'ın izniyle.

BAŞKAN - Arkadaşlar...

AYHAN BİLGEN (Devamla) - Kimin terörle ilişkisi varsa, burada komisyon kurulur, her şeyi konuşuruz. Eğer varsanız, komisyon kurulmasını desteklerseniz o zaman birlikte burada her şeyi tartışırız.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)