Konu:Artvin İli Cerattepe Mevkisinde Maden İşletilmesiyle İlgili Olarak Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermiş Olduğuna Ve Bir An Önce Buradaki Çalışmanın Durdurulmasını Dilediğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:26
Tarih:20/11/2012


ARTVİN İLİ CERATTEPE MEVKİSİNDE MADEN İŞLETİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞ OLDUĞUNA VE BİR AN ÖNCE BURADAKİ ÇALIŞMANIN DURDURULMASINI DİLEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Artvin şehir merkezinin hemen üzerinde bulunan Cerattepe mevkisinde maden işletilmesine ilişkin bir sorunumuz var. Bunu daha önce, geçen yıl Meclis araştırması olarak da Meclis gündemine getirdim. Bu sorunla ilgili olarak Artvinliler, Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere yargı yoluna başvurdular. Rize İdare Mahkemesi -yargı talebi- idari yargıya başvurulunca yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebi ne yazık ki reddetti ama arkasından, bu, yürütmenin durdurulması talebinin kaldırılmasına ilişkin Trabzon Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz neticesinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu, yürütmeyi durdurma kararı tüm Artvin halkına hayırlı olsun.

Baştan beri -iddia etmiş olduğumuz- Cerattepe'de maden çıkartılmasının Artvin'e ilişkin bir cinayet olduğunu, Artvin'e ilişkin bir tecavüz olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Yüce yargı da bu kararımızı tescil etmiştir.

Maden çalışması yapan şirketin bir an önce çalışmasını durdurmasını, ilgili valiliğin, Artvin Valiliğimizin de bunu kontrol etmesini diliyorum ve bir kere daha Artvin halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.