Konu:23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:8
Tarih:23/07/2018


23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET GÜZELMANSUR (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; medeniyetler, kardeşlik ve hoşgörü şehri Hatay'ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümü vesilesiyle söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve ekran başında bizi izleyen tüm Hataylı hemşehrilerimi ve tüm yurttaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün savaşsız, silahsız, tek kurşun atılmadan, barış diplomasisiyle elde ettiği olağanüstü siyasi bir zaferdir; aynı zamanda, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının ana eksenine oturttuğu "Yurtta sulh, cihanda sulh." ilkesinin uygulamadaki ilk örneklerinden biridir. Ulu Önder Atatürk "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz." diyerek Hatay'dan asla vazgeçilmeyeceğini tüm cihana haykırmıştır. Hastalığını hiçe sayarak Hatay'ı kurtarmak uğruna hayatını riske atan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Hataylıların gönül borcu sonsuza kadar sürecektir. Ulu Önder Atatürk'ün yürüttüğü diplomasi sayesinde önce Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanlığında Hatay Devleti kurulmuş, daha sonra da Hatay referandumla ana vatana katılmıştır. Atatürk'ün Hatay davasında izlediği politika Türkiye'yi yönetenler tarafından örnek alınmış olsaydı bugün Suriye'de, Irak'ta ve Orta Doğu'da Türkiye'yi tehdit eden ateş çemberinin oluşmasına izin verilmezdi.

Hatay'ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Sayın Tayfur Sökmen olmak üzere, bugün aramızda olmayan bağımsız Hatay Parlamentosu üyelerine, ana vatana katılma yönünde özgür iradelerini ortaya koyan tüm Hataylı hemşehrilerime rahmet, minnet ve saygılarımı sunuyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Hatay enlerin ve ilklerin şehridir. Hatay Arkeoloji Müzesi mozaik koleksiyonu zenginliği bakımından dünyanın 2'nci müzesidir. Antakya'daki milattan sonra 636 yılında inşa edilen Habib-i Neccar Camisi Anadolu'daki ilk camidir. Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi Hristiyanlığın ilk mabetlerinden biri ve hac mekânıdır. Tarihte ilk "Hristiyan" adı da Antakya'daki bu kilise cemaatine verilmiştir. Samandağ ilçemizde bulunan sahilimiz de 14 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ve eşsiz sahillerinden biridir. Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi yine Antakya'dadır. Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıflı köyü yine Hatay'dadır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimiyle 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidini barındıran zengin mutfağıyla Hatay, UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilmiştir. Yine Büyükşehir Belediye Başkanının girişimiyle Hatay, EXPO 2021'e ev sahipliği yapacaktır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ne yazık ki Hatay, iktidarın yanlış politikaları sonucu, son yedi yıldır savaşın gölgesinde ekonomik ve kültürel sorunlarla baş başa kalmıştır. Türkiye'de yaşanan ekonomik sorundan daha fazla ekonomik soruna sahiptir. Avrupa'nın ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapıları olan Cilvegözü ve Yayladağı Sınır Kapıları kapatılmıştır. Bu nedenle ihracatımız düşmüştür. Hatay uluslararası taşımacılıkta Türkiye'nin 2'nci büyük tır filosuna sahipken 3'üncü sıraya gerilemiştir. Bankalar Hatay'ı potansiyel riskli bölge olarak gördüklerinden kredi verememektedirler. İlimizde Suriyeli misafirimiz yaklaşık 500 bin civarındadır. Türkiye'de 2017'de işsizlik oranı yüzde 10,9 iken Hatay'da bu oran ne yazık ki yüzde 14,4'tür. Hatay Türkiye'nin en mutsuz 4'üncü ilidir.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabinesindeki bakanlara sesleniyorum: Dördüncü teşvik bölgesinde bulunan Hatay'ın beşinci teşvik bölgesine geçmesi için acilen gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız 538 bin imza toplamıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET GÜZELMANSUR (Devamla) - EXPO 2021 ve gastronomi konusunda uluslararası yapılacak çalışmalara katkı verilmeli, güvenlik nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı açılamıyorsa Yayladağı Sınır Kapısı bir an önce açılmalı.

Bitiriyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Sayın Güzelmansur, sözlerimizi tamamlayalım.

MEHMET GÜZELMANSUR (Devamla) - Yirmi dört yıldır tamamlanmayan, yılan hikâyesine dönen Antakya, Samandağ, Arsuz'u birbirine bağlayacak olan Samandağ-Arsuz kara yolu acilen sonuçlandırılmalı, Amik Ovası'na can suyu olacak olan Reyhanlı Barajı hemen bitirilmeli, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı İskenderun Limanı'na bağlayacak olan Hassa tüneli projesi bir an önce gerçekleştirilmeli.

Yedi yıldır savaşın gölgesinde olan ve 500 bin civarında Suriyeli misafire ev sahipliği yapan hoşgörü kenti Hatay'ın hak ettiği değeri ve ilgiyi alması gerektiğine inanıyorum. Lütfen bunu bizden esirgemeyin.

Saygılarımla.(CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)