Konu:Sistem Tartışmaları Yapmak Yerine Yeni Sistemin İşleyişiyle İlgili Tartışmaların Daha Faydalı Olacağına, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sayıştay Denetiminden Çıkarıldığına Ve Milletvekili Emekli Maaşlarında Artış Yapıldığına İlişkin Haberlerin Doğru Olmadığına Ve Kamuoyuna Bilgi Verirken Dikkatli Olmak Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:17/07/2018


Sistem tartışmaları yapmak yerine yeni sistemin işleyişiyle ilgili tartışmaların daha faydalı olacağına, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sayıştay denetiminden çıkarıldığına ve milletvekili emekli maaşlarında artış yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığına ve kamuoyuna bilgi verirken dikkatli olmak gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii, şimdi, hani, sistem tartışmaları yapmanın bundan sonra ne faydası var, onu bilmiyorum. Bence iyi sistem, kötü sistem yok; iyi uygulama, kötü uygulama var. Türkiye parlamenter sistemi yeteri kadar iyi uygulayamadı ve başarılı olmadı Türkiye'de parlamenter sistem. Bunun kampanyası yapıldı, halk bir karar verdi. Halk 2 defa karar verdi; bir 16 Nisan referandumunda karar verdi, aslında bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminin temel argümanı, biliyorsunuz, "Eski sistemi getireceğiz."ler ile "Yeni sistemi uygulayacağız."lar arasında oldu. Halk bu kararı verdi. Eğer bundan sonra bu ülkenin faydasına bir şey yapmak istiyorsak yeni sistemi nasıl daha iyi işletiriz, buna kafa yormamız lazım. Hâlâ "Şöyleydi, böyleydi." tartışmasını yapmanın bu ülkeye de bu Meclise de bir faydası yok. Bir defa, bu ikazı yapmak istiyorum.

İkincisi: Az önce burada da ifade edildi, bugün bir kısım ulusal medyada da yer aldı; bu Sosyal Güvenlik Kurumunun Sayıştay denetiminin dışına çıkarıldığı şeklinde. Böyle bir şey yok. O, SGK'nın kendi yasasındaki şey, uyum amaçlı olarak çıkarıldı ama 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4'üncü maddesinde Sayıştayın denetim alanı net bir şekilde ifade edilmiştir ve burada Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştayın denetim alanı içerisindedir. Kamuoyunu yanıltmamak lazım.

İkinci ve yine bugün gazetelerde yer alan ve kamuoyunu yanıltan bir şey, milletvekili emekli maaşlarında bir artışa ilişkin bir haber var. Bu da doğru değil. Buradaki esas ana maddede bir yüzde 42 oranı vardı, geçici maddeyle bu yüzde 45'ti. Geçici maddedeki hüküm ana maddeye taşındı. Yüzde 45 oranında bir değişiklik yoktur.

Dolayısıyla kamuoyuna bilgi verirken hakikaten çok dikkatli olmak lazım, Parlamento olarak da basın olarak da medya olarak da kamuoyunu yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmak lazım.

Bu iki hususu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.