Konu:İnsan Hakları Derneğinin kuruluşunun 32'nci yılına ve bugüne kadar insan hakları mücadelesinde büyük bedeller ödeyen, büyük fedakârlık yapan herkesi kutladığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:17/07/2018


İnsan Hakları Derneğinin kuruluşunun 32'nci yılına ve bugüne kadar insan hakları mücadelesinde büyük bedeller ödeyen, büyük fedakârlık yapan herkesi kutladığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bugün İnsan Hakları Derneğinin kuruluşunun 32'nci yılı. Şüphesiz, sadece bir derneğin değil, Türkiye siyasi hayatının da insan hakları mücadelesinin de otuz iki yılından söz ediyoruz. 12 Eylül darbesi sonrasında çok yoğun biçimde gözaltında kayıpların, işkence vakalarının yaşandığı, cezaevlerinde hak ihlallerinin doruk noktasında olduğu bir dönemde kurulmuştur ve bugüne kadar da çok büyük zorluklarla bu dernek buraya kadar gelmeyi başarmıştır. Sadece İnsan Hakları Derneği değil, İnsan Hakları Derneğinden sonra kurulan dernekler de Türkiye'de insan hakları politikalarının iyileştirilmesi konusunda son derece değerli bir hizmet yürütmüşlerdir.

İnsan hakları politikalarının araçsallaşmamasının, devletler arası oyunda sadece birer koz hâline gelmemesinin galiba biricik teminatı toplumsal mücadeledir ve bu konuya bir ahlaki sorumlulukla yaklaşmaktır. Mağdur kim olursa olsun ve ihlali yapan hangi siyasi görüşten, hangi inançtan olursa olsun insan hakları sorunlarını bütün insanlığın sorunları olarak görmek ve mağdurun kimliğine bakmaksızın insan hakları mücadelesini yükseltmek galiba Parlamentonun da sorumluluğudur. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri bu anlamda siyasetin karar alma süreçlerinin ortağıdır. Bu bilincin ülkemizde de daha da yerleşik hâle gelmesi dileğiyle ben bugüne kadar insan hakları mücadelesinde büyük bedeller ödeyen, büyük fedakârlık yapan herkesi kutluyorum.

Sağ olun.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.