Konu:27'nci Yasama Döneminin Hayırlı Olmasını Temenni Ettiğine, Yeni Sistemde Yasama İle Yürütme Arasındaki Kuvvetler Ayrılığının Daha Da Belirginleştiğine Ve Kendiliğinden Kanun Yapabilme Kabiliyetinin Mecliste Olması Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:17/07/2018


27'nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını temenni ettiğine, yeni sistemde yasama ile yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığının daha da belirginleştiğine ve kendiliğinden kanun yapabilme kabiliyetinin Mecliste olması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle 27'nci Yasama Döneminin ve bu yasama dönemiyle birlikte geçmiş olduğumuz yeni hükûmet sisteminin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Sayın Başkan, size de yeni görevinizde başarılar dileriz, hayırlı ve uğurlu olsun efendim.

Şimdi, bu yeni sistemde hep ifade ettiğimiz husus, kuvvetler ayrılığının, özellikle yasama ile yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığının daha belirginleştiğidir. Bu cümleden olmak üzere, biliyorsunuz artık yeni sistemde Hükûmet veya Cumhurbaşkanı bundan sonra bütçe kanunu tasarısı dışında Meclise bir kanun tasarısı gönderemeyecek Sayın Başkanım. Tabii, dolayısıyla, Meclisin kendiliğinden kanun yapabilme kabiliyetinin olması lazım.

Şimdi, tabii, eski sistemde elbette milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri oluyordu ancak maalesef hem AK PARTİ hükûmetleri döneminde hem de önceki hükûmetler döneminde bir gelenek vardı; Hükûmetin gönderdiği kanun tasarıları geçer, diğer hiçbir kanun teklifi zaten Meclisten geçmezdi. Dolayısıyla, şimdi, yeni sistemin ruhuna uygun hareket edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, Meclisin de böyle bir kapasitesinin olması lazım, bu kapasitenin Mecliste oluşturulması lazım. Ben bunun yeni sistem açısından çok hayati önemde olduğunu düşünüyorum.

Dolayısıyla, burada nasıl bir şey yapacağımıza ilişkin olarak önce toplumun değişik taraflarıyla -mesela sizlerin önderliğinde bir çalıştay yapılarak Sayın Başkanım- bu işi Mecliste nasıl formüle edebiliriz, bunun tartışılması lazım. Dolayısıyla, bizim burada... Aslında ben bunu uzun süredir, uzun süredir derken bir yıldır gündeme getiriyorum; önceki Meclis Başkanımıza da ifade ettim, grup başkan vekillerine değişik toplantılarda ifade ettim. Mesela buna bir yıl önce başlamış olsak çok daha iyi olurdu ancak bugünden tezi yok, bu konuda bir çalışma yapmamız lazım, insan kaynağımızı burada artırmamız lazım. Değilse, yine Hükûmet el altından kanun teklifini gönderir, bir milletvekili kanalıyla buraya verirse yeni sistem çalışmayacak demektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERHAN USTA (Samsun) - Bitiriyorum, toparlıyorum.

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

ERHAN USTA (Samsun) - Tabii, bana göre, bir sektörel yapının burada, bu Mecliste oluşturulması lazım yani eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir yapının, sektör uzmanlarının, projeksiyon yapacak, hem sorunu tespit edecek hem politika önerisinde bulunacak ve onu bir kanun teklifine dönüştürecek bir uzman altyapısının burada oluşturulması lazım. Aynı zamanda, Sayın Başkanım, parti gruplarının da bu anlamda kapasitelerinin geliştirilmesi lazım. Hakikaten bunları yapabilirsek... Bunlar yapılamayacak işler değil yani birkaç yıl içerisinde bu kapasite Mecliste oluşturulabilir, nitelikli uzmanlar alınabilir, yeni uzman yardımcıları alınarak bu işler yapılabilir ama bu kapasiteyi oluşturmamız durumunda bu anlamda yeni sistemden beklenen faydanın ben inşallah doğacağını düşünüyorum.

Bugün bunu ifade etmek istedim.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.