Konu:16 Nisan Referandumuyla Geçilen Yeni Rejim Hakkında "cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi" Şeklinde Kamuoyunu Yanıltıcı Açıklamaları Doğru Bulmadığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:17/07/2018


16 Nisan referandumuyla geçilen yeni rejim hakkında "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" şeklinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamaları doğru bulmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkanım.

16 Nisan referandumuyla yapılan Anayasa değişikliği sonucu ülkemizde yeni bir rejime geçildi. Bu sürecin yansıması Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerde açıkça görülüyor. Bakanlar Kurulu ve bakan yetkilerinin neredeyse tamamı Cumhurbaşkanlığında toplandı. Buna rağmen kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" diye bir tanımdan söz ediliyor. Oysa ortada hükûmet yok. Bunun böyle olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yetkiler tek kişide toplanıyor. Böylece tek adam rejiminden söz etmek mümkün. Hükûmetin olmadığı yerde "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" diye kamuoyunu yanıltıcı açıklamaları da doğru bulmuyoruz, adı doğru konulmalı. Bunu yapanlar neden utanıyor ki "tek adam rejimi" demekten çekinip "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" diye ucube bir şeyden söz ediyorlar? Olmayan bir şeyden söz etmek ne kadar doğrudur?

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)