Konu:Tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği görevini ifası için Meclis Başkanının gereğini yapmasını arz ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:6
Tarih:16/07/2018


Tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği görevini ifası için Meclis Başkanının gereğini yapmasını arz ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Peki, teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Hatırlasanız ilk günde teşekkür konuşmanızda dediniz ki: "Mahmut Tanal, birinci gündür, bismillah, hemen dalma."

BAŞKAN - Doğru.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Doğru.

Şimdi, ben Anayasa'nın 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrasını okuyorum Değerli Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - 83'üncü maddenin dördüncü fıkrası diyor ki: "Daha önce dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili varsa yeniden milletvekili seçildiği takdirde dokunulmazlığın tekrar, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaldırılması gerekir." Yani yeniden milletvekili seçilmekle otomatik olarak dokunulmazlık kazanılıyor. Bu sebepten dolayı, şu anda tutuklu bulunan milletvekilimiz Enis Berberoğlu, siz onun hakkını hukukunu savunmakla yükümlüsünüz çünkü bir Meclis Başkanısınız. Anayasa'nın 83/4'üncü maddesi uyarınca buraya çağırılıp milletvekilliği görevini yapması gerekir. Balbay'ın kararı var, Mehmet Haberal'ın kararı var, diyor ki: "Milletvekili seçilen bir milletvekilinin milletvekilliği görevi engellenemez." Milletvekilinin görevini yapması gerekir. Sizden istirhamım şu...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Meclis Başkanı olarak, bu görevin ifası için, milletvekillerinin milletvekilliği görevini ifası için gereğini yapmanızı arz ediyor, selam ve saygılarımı iletiyorum.