Konu:Yeni Çalışma Döneminin Hayırlı Olmasını Dilediğine, Taşeron Ve Mevsimlik İşçilerin Mağduriyetine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:6
Tarih:16/07/2018


Yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine, taşeron ve mevsimlik işçilerin mağduriyetine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını diliyorum.

Taşeronlarla ilgili kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede çok sayıda taşeron mağduriyete uğradı ve önemli bölümü ne yazık ki taşeron çalışan olarak kaldı. Bunlar içinde kamu şoförleri de vardı. Başbakanlıkta çalışan kamu şoförlerinin yeni bir düzenlemeyle hakları verildi ama diğer kamuda çalışan şoförler ne yazık ki bu haktan yararlanamadı. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı?

Ayrıca Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitim Bakanlığında, Karayollarında, şeker fabrikalarında, farklı kurumlarda hâlen taşeron ya da mevsimlik olarak çalışanlar var. Bunların kadroya alınmaları, mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor çünkü aynı işi yapıyorlar ama bir kısmı kadro aldı, bir kısmı kadro alamadı. Böyle bir mağduriyet var, Meclis açıldığı için de bizlere de çok sayıda başvuru oluyor. İlgili bakanlıkların durumunun bir değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini temenni ediyorum.

Teşekkür ederim.