Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:6
Tarih:16/07/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Tabii, önerge açık ve net. AK PARTİ'nin sunduğu önergede diyor ki: Sadece seçim konularını konuşalım, bunun dışında başka hiçbir şey konuşmayalım. Türkiye'de işsizlik var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. İki, terör var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Üç, yoksulluk var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Dört, adaletsizlik var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. İnsan hakları ihlali var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Döviz artışı var mı? Var. Bunu konuşmayalım diyor. Neyi konuşacağız peki? Sadece ve sadece, efendim, o komisyonu konuşalım, bu komisyonu konuşalım. Yani burada şunu anlıyoruz biz: Siyasi iktidarın, vatandaşın pahalılığıyla, açlığıyla, yoksulluğuyla, adaletsizliğiyle hiçbir alakası, ilgisi yok. Bunu halka şikâyet ediyoruz: Ey 81 milyon insanımız, AK PARTİ burada vatandaşın sorunundan ziyade kim hangi komisyonu parselleyecek, kim hangi komisyonda görev alacak... Yani sizin işsizlik sorununuzla, adaletsizlik sorununuzla, pahalılıkla, terörle hiçbir alakası, ilgisi yok.

Sayın Başkanım, dün Silivri Cezaevine gittim ben. Silivri Cezaevinde, önceki dönem milletvekilimiz Eren Erdem'le görüşme talebinde bulundum. Adalet Bakanlığı izin vermedi. Bakın Değerli Başkanım, Eren Erdem bizim bir önceki dönem milletvekilimiz ve siz, önceki ve şimdiki tüm milletvekillerinin hakkını, hukukunu savunmakla yükümlüsünüz. İnfaz Yasası'nda açık hüküm var. İnfaz Yasası'ndaki hüküm: Bir, cezaların adalet ve eşitlik ilkesi içerisinde infaz edilmesi lazım. İki, insan onuruna yakışır bir şekilde infaz edilmesi lazım. Üç, hukuk devletine uygun bir şekilde infaz edilmesi lazım. Dört, sosyal devlet ilkelerine uygun bir şekilde infaz edilmesi lazım. Bir milletvekili olarak ben, bir hırsızla, bir yankesiciyle, bir dolandırıcıyla, bir gaspçıyla, bir tecavüzcüyle görüşmek istediğim zaman Adalet Bakanı izinsiz görüşmeme izin veriyor, ancak ve ancak Eren Erdem'le ve siyasi suçlularla görüşmemize izin vermiyor. Ben kınıyorum burada. Adalet Bakanının bu hukuksuz, keyfî davranışını kınıyorum. Bunun arkasında hukuki bir gerekçe yok, anayasal bir gerekçe yok, uluslararası sözleşmelere dayanan bir gerekçe yok; tamamen tek bir gerekçe var: Tecrit. Tecrit bir insanlık suçudur.

Adalet Bakanının bu insanlık suçunu işlemesinden vazgeçmesini talep ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)