Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:6
Tarih:16/07/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce mesaiye karar vereceğiz ama nasıl bir yasayla karşılaşacağımızı henüz hiç kimse bilmiyor, iktidar partisi grubu da bilmiyor, muhalefet de bilmiyor ama önce çalışma takvimini belirliyoruz. Bugün akşam burada, biraz sonra Genel Kurulda komisyonlar belli olacak; sonra komisyon toplanacak divanını seçecek. Komisyonun nasıl oluşacağından eminiz, komisyon divanının ne şekilde ortaya çıkacağından eminiz ve yasa bu akşam komisyonlara gelecek, çok önemli bir yasa, kritik bir yasa komisyonlara gelecek ve iki gün içerisinde de kırk sekiz saatlik süre de dolmadan muhtemelen Genel Kurula gelecek.

Değerli arkadaşlar, konunun önemli olduğunda hiç şüphe yok ama Meclisin bu kadar inisiyatifi teslim etmesinin de hiçbir izahı yok. Bu Parlamento "Gazi" sıfatıyla övünürken bırakın olağanüstü hâli, savaş hâlinde bile en kritik konuları çatır çatır saatlerce, günlerce, gece gündüz tartışmasına borçlu, o saygınlığını bu uzun tartışmaları yapma cesaretine borçlu. 1920'den daha tehlikeli bir noktada mıyız ki biz OHAL'le ilgili bir düzenlemeyi burada iki günde kotarmaya çalışıyoruz? Yasanın içeriğini bilmiyoruz henüz. Örneğin bir kriz yönetimi mi öneriliyor, Fransa'daki gibi süreli sınırlı OHAL yetkileri mi öneriliyor, toplantı gösteri yürüyüşü hakkı gibi -medyaya yansımış- alanlarda yürütmeye sınırsız yetki mi tanınıyor, hiçbir şeyi bilmiyoruz ama bilmediğimiz bir konuda çalışmaya karar veriyoruz.

Değerli arkadaşlar, yasa yapmanın demokratik olmasının birinci şartı, katılımcı olmasıdır. Önce yasa çıkacak ortaya, o yasayı kamuoyu tartışacak, ilgili sivil toplum örgütleri tartışacak, medya tartışacak, akademi tartışacak. Toplumla ilgili bir iş yapıyoruz, önce toplum karar verecek, toplum ikna olacak, biz sonunda, toplumun üzerinde uzlaştığının burada gereğini yapacağız. Daha toplum bilmiyor, akademi bilmiyor, medya bilmiyor, sadece kulislerden sızmış birtakım bilgiler var. Dolayısıyla bu şekilde yasa yapmanın kendisi ciddi bir meşruiyet tartışmasını beraberinde getirecektir.

Değerli arkadaşlar, komisyonların oluşumu konusunda da yasa yapma konusunda da daha en başta bu Parlamento böyle çalışırsa, sadece sayısal çoğunluk üzerinden bir dayatmayla bu süreç işlerse ne yazık ki bir süre sonra bu Parlamentonun var olan yıpranmış saygınlığı bile, siyasete olan güven bile tükenecek, dolayısıyla bundan herkes, hepimiz, belki en çok iktidar, ama şüphesiz muhalefet de, hepimiz payımıza düşeni alacağız.

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)