Konu:Anayasal kurumların kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturulmasının hukuk devletine aykırı bir tutum olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:4
Tarih:12/07/2018


Anayasal kurumların kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturulmasının hukuk devletine aykırı bir tutum olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, tabii, konuyla ilgili ikrarın sükût olarak yorumlanması doğal olarak partimiz adına bir kanaat açıklamayı zorunlu kıldı, aksi takdirde kamuoyu yanlış bir algıya sahip olacak.

Hukuk devletlerinde normlar hiyerarşisi çok nettir. En üstte anayasa, sonra yasalar, sonra kararnameler ve diğer düzenlemeler gelir. Anayasal kurumların kararnameyle değişikliği asla hukuk devletinde olabilecek bir durum değildir, yürütme yetkisi bile olsa hukuk usulünde Anayasa değişikliği gerektirir. Dolayısıyla sadece saraylar konusu değil, birçok başka konu da birkaç gündür kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturuluyor. Bu, çok açıkça hukuk devletine aykırı bir tutumdur, yaklaşımdır; doğru bulmuyoruz, partimiz bu yaklaşımı reddediyor.