Konu:Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletveili Kadri Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkması gerektiğine ve Genel Kurulda bulunamamaları hususunu kamuoyunun dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:4
Tarih:12/07/2018


Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletveili Kadri Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkması gerektiğine ve Genel Kurulda bulunamamaları hususunu kamuoyunun dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, usul tartışması sizin takdiriniz, araya girmek istemem ama bizim açımızdan bu Parlamentonun saygınlığı şüphesiz seçmen iradesinin buraya tam yansımasıyla anlamlı olur, değerli olur ve seçmen iradesinin üzerinde hiçbir irade olmaması gerekir, bu beklenir. Ne yazık ki Hakkâri Milletvekilimiz Leyla Güven seçilmiş olmasına rağmen bugün burada değil. Tahliye kararı çıkması gerektiği hâlde, geçmişte bu yöndeki uygulamalar bilindiği hâlde ne Leyla Güven ne de Enis Berberoğlu bugün Genel Kurulda değiller. Bunu kamuoyunun dikkatine, sizin dikkatinize özellikle tekrar sunmak istiyoruz çünkü demokrasinin saygınlığı, güvenilirliği seçmen iradesinin sandıktan çıktığı gibi Parlamentoda temsil konusunda hiçbir zafiyetin, hiçbir eksikliğin olmamasıdır.

Teşekkür ediyoruz.