Konu:Milletvekillerinin Ant İçmesi
Yasama Yılı:1
Birleşim:1
Tarih:07/07/2018


Milletvekillerinin Ant İçmesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyet ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim." (Alkışlar)