Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - O gece siz buradaydınız, biz de buradaydık ama Sayın Bakanımız güvenli yerlerde değil, F16'ların altında, ateşlerin altında...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben biliyorum onun nerede olduğunu, biliyorum.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - ...milletin içine, Atatürk Havalimanı'na Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte giderken...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben biliyorum onun nerede olduğunu, biliyorum.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Siz sorulara cevap verin Sayın Bakan.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - ...sizin Genel Başkanınız o gece kontrollü bir şekilde kaçmıştır, 80 milyon da Genel Başkanınızın kaçışını izlemiştir. O gece güvenli bölgeye gidenler sizin Genel Başkanınızdı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Özel...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Kadınlarla ilgili sorulara cevap verin, niye bu kadar kadın ölüyor?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sadece Cumhurbaşkanı, sizin için varsa yoksa Cumhurbaşkanı, kadınlar yok, kadınlar yok!

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Ben sorulara cevap veririm Sayın Kerestecioğlu, neden rahatsız oluyorsunuz!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Neden rahatsız oluyorum, kadınlar ölüyor diye rahatsız oluyorum.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Gülen suratlarla fotoğraf veriyorlardı ama. "Allah'ın lütfu" diyorlardı. Allah'ın lütfuydu, ne oldu?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Siz Cumhurbaşkanınıza böyle güzellemeler yaparken kadın ölümleri durmuyor.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Ben güzelleme yapmıyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Olan gerçeği söylüyorum burada.