Konu:Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, Erciyes Üniversitesinin köklü ve akademik kariyeriyle dünyada ses getiren üniversitelerin başında geldiğine ve Kayseri Üniversitesinin de Türk bilim tarihine önemli şahıslar yetiştiren bir üniversite olarak geçeceğine ilişkin açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:95
Tarih:03/05/2018


Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, Erciyes Üniversitesinin köklü ve akademik kariyeriyle dünyada ses getiren üniversitelerin başında geldiğine ve Kayseri Üniversitesinin de Türk bilim tarihine önemli şahıslar yetiştiren bir üniversite olarak geçeceğine ilişkin açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, kayıtlara girmesi için söylüyorum.

Ben, Kayseri Üniversitesinin köklü ve güzel bir üniversite olmadığını hiç söylemedim. Tam tersine, 64 bin öğrenci...

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Öyle ifade ettiniz. Bölünen...

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Ne söyledim? Hiç öyle bir şey söylemedim, dedim ki: "Köklü, değerli bir üniversitemizdir, 64 bin öğrencisi vardır. Bu üniversitemizi bu şekliyle bozmayın. Oxford gibi veya Sorbonne gibi, nasıl onlar bölünmüyorsa bunu da bölmenize gerek yoktur." dedim.

BAŞKAN - Anlaşılmıştır Sayın Halaçoğlu.

Teşekkürler.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Herhangi bir şekilde de Kayseri Üniversitesini aşağılayacak veya küçük düşürecek en küçük bir şey söylemedim; tam tersine, üniversiteyi savundum.

Teşekkür ediyorum.