Konu:Gazetecilerin yıpranma payı süresinde 2008 yılı öncesine dönülmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:16/05/2018


Gazetecilerin yıpranma payı süresinde 2008 yılı öncesine dönülmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Değerli Genel Kurul, gazetecilerin yıpranma payı süresinde 2008 yılı öncesine dönülmesini ve beş yılı geçmemek üzere her üç yüz altmış gün için doksan gün yıpranma payı verilmesini talep ediyoruz. Bu durumun emeklilikteki yaş haddinden de düşürülmesini talep ediyoruz.

Saygılarımla.