Konu:Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Müslümanların ve mazlum insanların infialine yol açan Filistin'de yaşanan hadiselere ilişkin gündem dışı açıklaması nedeniyle şahsı adına konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:99
Tarih:15/05/2018


Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Müslümanların ve mazlum insanların infialine yol açan Filistin'de yaşanan hadiselere ilişkin gündem dışı açıklaması nedeniyle şahsı adına konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Uluslararası hukukta, kişi gözetilmeksizin yapılan katliamlar "insanlık suçu" olarak adlandırılmaktadır. İsrail'in Filistin'de uyguladığı, doğrudan kişi hedeflenmeden topluma yapılan bu katliam hareketi de doğrudan doğruya insanlık suçu teşkil etmektedir.

Özellikle, İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu bu katliam hareketinin ve pervasızca hareketlerin temel sebebinin ne olduğuna bakmamız lazım. Buradan kınamamız, lanetlememiz yeterli değil çünkü sadece sözde kalan bir lanetlemenin İsrail'i herhangi bir şekilde etkileyeceğini düşünmemiz bile bizim için gaflet olur.

İslam dünyasına bakalım. İslam dünyası, aslında şu an için Batı emperyalizminin sömürgesi konumunda, pazarı konumunda. En zengin İslam devletleri bile aslında hem birikimlerini o ülkelerde muhafaza etmekte hem de onların sözünün dışına çıkmamaktadır. İşte dün Suriye konusunda bizim de iş birliği yaptığımız Suudi Arabistan'a bakınız, kiminle iş birliği yapıyor ve şu an kimin hükmündedir.

Aslında gerçekten siyaseti şöyle bir kenara bırakalım ve bugüne kadar gelmiş olaylardaki hatalarımızı da göz önüne alarak meydana gelen olayları bir değerlendirelim. Bunu değerlendirdiğimizde, aslında İsrail'in bunu yapmasının gayet tabii sonucunu ve herhangi bir şekilde bir başka tehdide maruz kalmayacağını görmemizi ortaya çıkaracaktır.

Nitekim, bakın arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin başına bela olan başta PKK ve onun taraflısı olan PYD'yi destekliyor mu açıktan açığa? Destekliyor. FETÖ'yü destekliyor mu? Destekliyor ve muhafaza ediyor hatta.

Peki arkadaşlar, şunu söyleyeyim: ABD, Orta Doğu'da ne iş yapıyor, ne yapıyor? Önce Irak'ı karıştırıyor, ne diyor? "Kitle imha silahları var." diyor, ardından 1 milyondan fazla Müslüman orada katlediliyor. Kim tarafından? ABD tarafından. Sessiz kaldık mı? Kaldık. Hâlâ iç savaş var mı, iç çatışma var mı? Var. Peki, aynı şey Suriye için geçerli değil mi? Suriye'nin varlığı aslında İsrail'in bu pervasızlığının önünde çok büyük bir engeldi ama biz ne yaptık? Amerika Birleşik Devletleri'yle Ortadoğu Projesi'nde beraber olduk.

Peki, buna karşılık, Kürecik ne için kurulmuştu? İsrail'in güvenliği için kurulmuştu. Hâlâ duruyor. Kim için kuruldu? Efendim, İran'dan atılacak füzelerin İsrail'e gitmesini önlemek için. Niye Kürecik'i hâlâ tutuyorsunuz? Kapatın. İncirlik'i niye tutuyorsunuz? Bakın, PYD'ye, FETÖ'ye hepsine destek oluyor, İslam dünyasını karıştırıyor, Suriye'yi bombaladı geçen gün. Ne için bombaladı aslında? Zannetmeyin ki sadece, işte, kitle imha silahı veyahut da gaz atıldı, bilmem ne için, aslında ona sebep olan mesele çok önemliydi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri, bütün Orta Doğu politikasında İsrail'in güvenliği için çalışıyor ve bununla ilgili bir projeyi getirmiş, bizim önümüze sunmuş. Bu doğru mu? Doğru. Peki, o zaman bizim tavrımız ne olmalı?

İkincisi: Arap dünyasına bakın, hepsi ayrı kafada, hiçbirisi bir araya gelip de kendi içinde bile Filistin'i desteklemiyor, hepsi Gazze'de olan olayları göz ardı ediyor. Kim ediyor? Hemen dibindeki Ürdün, Mısır. Filistin'e gelen bütün yolları kapatıyor mu? Kapatıyor. Şimdi bana söyleyin, bunun hangisi doğrudur?

O zaman ne yapacağız? 20 milyon doları iade edelim İsrail'e. Ayrıca, İncirlik ve Kürecik, bunları ortadan kaldıralım, kapatalım. Yine, ABD'nin FETÖ'yü organize edip desteklemesine karşılık kendisine gereken ültimatomu verelim. Yine, Sayın Cumhurbaşkanı Yahudi Cesaret Ödülü'nü teslim etsin, iade etsin.

Yine, bakın, biz şunu söylüyoruz İYİ PARTİ olarak, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener de şunu söylüyor: Türkiye var oldukça Filistin yalnız değildir. Bugün Filistin'de yaşananlar ve olup bitenler Türkiye Cumhuriyeti'nin o bölgedeki maalesef ve maalesef başarısız dış politikalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu çerçeve içerisinde sadece hamasi duygularla biz Filistinlilerin yanındayız, şehitlerin acısını paylaşıyoruz, bayrağımızın yarıya inmesini, bunları kabul ediyoruz ama bir şeyi ihmal ediyoruz: Ne çözüm getireceğiz veya ne yapacağız Filistin'deki bu katliama? Sadece lanetlemek yetmiyor, bunu göz önüne almamız lazım ve bu konuda politikalar geliştirmemiz lazım. Bölgemizde istikrarı sağladığımız an ABD'yi de buradan kovarız, başka emperyalist güçleri de buradan kovarız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlik beraberlik içinde eğer Filistin'in yanında yer alacaksak hamasi sözler yerine Arap Birliğini de birleştirmek suretiyle İslam dünyasında bilimin, fennin ön plana çıkmasını sağlayacak tedbirler alalım ve bu konuyu kökünden halledelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Halaçoğlu.