Konu:Temsil Etmekten Onur Duyduğu Halka, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat İle Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'a Özellikle Teşekkür Etmek İstediğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:98
Tarih:10/05/2018


Temsil etmekten onur duyduğu halka, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ile Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'a özellikle teşekkür etmek istediğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tüm gruplara bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu arada, tabii, bizlere hizmet eden, beraber çalıştığımız, unuttuğumuz, imam ve müezzinlerimize, berberlere, boyacılarımıza, lostra salonu çalışanlarına ve her şeyden önemlisi, temsil etmekten büyük bir onur duyduğumuz halkımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Ve bu arada da bu Meclis çalışmalarında her zaman, bütün gruplar için önemli bir aktör olan Doğan Kubat'a da ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Sayın Ramazan Can'ı da buradan anmadan geçemeyeceğim. Bütün arkadaşlara emekleri ve katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)