Konu:26'ncı Yasama Döneminde Yapılan Çalışmalara, Ramazan Bayramı'nı Tebrik Ettiğine, 24 Haziranda Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin Hayırlar Getirmesini Temenni Ettiğine Ve Birlikte Yoğun Mesai Yaptığı Tüm Milletvekilleri İle Meclis Çalışanlarına Teşekkür Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:98
Tarih:10/05/2018


26'ncı Yasama Döneminde yapılan çalışmalara, Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğine, 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlar getirmesini temenni ettiğine ve birlikte yoğun mesai yaptığı tüm milletvekilleri ile Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 26'ncı Yasama Döneminin son birleşimlerini yaşıyoruz ve muhtemelen de bu benim bu dönemin son nöbeti olacak. Gelecek hafta Meclis seçim nedeniyle büyük bir ihtimalle ara vermek durumunda ve 26'ncı Dönemi böylece sonlandırmış oluyoruz. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Bu anlamda bir kusurumuz olduysa da helallik istiyoruz. Ben de varsa bir hakkım sizlere helal ediyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuzda millî iradeye ve Meclisimize yönelen alçak saldırı esnasında dahi Meclisimiz kenetlenme ve dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu yasama yılında Meclisimiz bütün milletvekillerinin katkı ve desteğiyle yoğun bir yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirmiştir; başta Anayasa ve İç Tüzük değişikliği olmak üzere çok sayıda kanun değişikliği yapılmıştır.

Bu dönemde Başkanlığımıza sunulan 645 kanun tasarısından 445'i, 2.327 kanun teklifinden ise 46'sı olmak üzere toplam 491 kanun kabul edilmiştir; kabul edilen 491 kanunun 396'sı uluslararası anlaşmalara ilişkindir. 2.264 kanun teklifi ve tasarısı komisyon ve Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. 83 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. 31 OHAL KHK'lerinin tamamı kanunlaşmıştır. Komisyonlara gelen 25.428 dilekçeden 23.406'sı yani yüzde 92'si sonuçlandırılmıştır, 2.022 dilekçenin işlemleri devam etmektedir. Başkanlığa gelen toplam 1.251 yasama dokunulmazlığı tezkeresinden 682'si için dokunulmazlığın kaldırılması işlemi sebebiyle olmak üzere toplam 743'ü çeşitli nedenlerle Başbakanlığa iade edilmiştir, işleme alınan 508 tezkere ise komisyonda bulunmaktadır.

Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulda yaklaşık 5.910 saat çalışılmıştır. Genel Kurulda 341 birleşimde 2.860 saat, komisyonlarda da 663 toplantıda 3.060 saat çalışılmıştır.

Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonları çalışmalarında 212.863 sayfa tutanak tutulmuştur; herhâlde bu hazırlandığında tutanak sayfası daha da artmıştır diye düşünüyorum.

Milletvekillerince 30.500 yazılı soru, 1.700 sözlü soru yöneltilmiştir; 12.396'sı yazılı, 568'i sözlü olmak üzere toplam 12.964 soru önergesi ilgili bakanlıklarca cevaplandırılmıştır. Ayrıca, Başkanlığımıza yöneltilen 198 yazılı soru önergesine de cevap verilmiştir. Başkanlığımıza sunulan 3 bin Meclis araştırması önergesinin 66'sı görüşülmüş, 22 gensoru önergesinin 16'sı görüşülmüştür, ayrıca 34 genel görüşme önergesi ile 2 Meclis soruşturması önergesi de verilmiştir.

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki hafta sonuna doğru mübarek ramazanışerifi ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Yine, diğer dinlere ait bütün bayramları da tebrik ediyorum; ülkemize, milletimize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Aynı şekilde, 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin milletimize, demokrasimize, Meclisimize hayırlar getirmesini temenni ederek tüm siyasi partilerimize ve adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte yoğun mesai harcadığımız başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli Başkanı Sayın İsmail Kahraman Bey'e, birleşimleri yöneten Başkanlık Divanı üyelerimize, parti gruplarımızın başkan vekillerine, tüm milletvekillerine ve Hükûmet üyelerine katkıları, katılımları ve gayretleri için teşekkür ediyorum.

Ayrıca, çalışmalarımıza yasama, idari ve teknik hizmetleriyle destek veren idari teşkilatlarımızın Genel Sekreteri ve yöneticilerine, Divanda ve komisyonlarda müşavirliğimizi yapan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı yasama uzmanlarına -ki görüyorsunuz, arkamızda çok emek sarf ediyorlar- sözlerimizi kayda geçiren değerli stenograflara, sıra sayılarını basan basımevine, Genel Kurulda ve çalışma ortamlarımızda teknik destek sunan teknisyen ve mühendislere, sürekli hareket hâlinde görmüş olduğumuz ve taleplerimize yetişmek için koşturan değerli kavaslarımıza (Alkışlar) araştırma ve bilgi taleplerimizi karşılayan araştırma birimi uzmanlarına, zengin kitaplığından istifade ettiğimiz kütüphane personeline, bire bir çalıştığımız danışman ve sekreterimize, uluslararası temsil faaliyetlerimize mihmandarlık eden değerli protokol birimi çalışanlarına, tüm partilerin grup çalışanlarına, görüşmelerimizi yayınlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, güvenlik hizmetlerini özveriyle yerine getiren koruma personeline, hazırladıkları güzel yemekleriyle lokanta çalışanlarımıza, yorgunluğumuzu alan çay ve kahveleriyle çay ocakçı ve garsonlara, ulaşımımızı sağlayan şoförlere, temizlik hizmetlerini veren personele, çalışma ortamımızı güzelleştiren bahçıvanlarımıza, çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan tüm Parlamento muhabirlerine, bizimle sabahlayan Parlamento muhabirlerine, (Alkışlar) velhasıl çalışmamız için bizimle beraber hareket eden Meclisimizin tüm çalışanlarına ve özellikle de desteklerini esirgemeyen değerli ailelerimize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Hepinize hayırlı günler diliyorum. Başarılı bir dönem diliyorum ve teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, eksik bıraktım herhâlde, kalan teşekkürleri size bırakıyorum.