Konu:Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş’ın Açıkladığı, Refet Küçüktiryaki’ye Ait Olduğu İleri Sürülen Bir Belgeye İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:25
Tarih:15/11/2012


DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI NİMET BAŞ’IN AÇIKLADIĞI, REFET KÜÇÜKTİRYAKİ’YE AİT OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN BİR BELGEYE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş bir belge açıkladı. Burada, diyor ki emniyet genel müdürlüğü yapmış kişi: "40 bin tane Alevinin canına okudum. Bu işte Abdülkadir Aksu da vardı." Şimdi, ben Hükûmetten şunu öğrenmek istiyorum: Bu belgenin aslı var mıdır, yok mudur? Bu belgenin aslı araştırılmadan Nimet Baş bunu niye açıkladı? Bu bir hedefe yöneliktir. Hakikaten, yani çok ciddi bir olay arkadaşlar. Bir belge Kenan Evren'in belgeleri arasından alınıyor, kamuoyuna açıklanıyor. Demek ki eğer bu belgenin aslı yoksa bu belgeyi açıklayan güçlerin bir amaçları var yani Türkiye'de Alevi ve Sünni vatandaşları kışkırtmak, birbirine vurdurmak. Ben arkadaşımın düşüncesine katılıyorum. Hepimiz bu memlekette kardeş gibi yaşamak zorundayız. Emperyalist güçlerin oyunlarına gelmemek zorundayız. Ama durup dururken Nimet Baş niye bu belgeyi açıkladı? Açıkladıysa bu belge doğru mudur, değil midir? Hangi Alevilere, nerede, ne işlemler yapılmışsa bunu açıklasın. Hükûmet kulaklarını tıkayamaz. Bu arkadaş, eğer, hakikaten böyle bir belge yoksa, açıklamışsa büyük bir suç işlemiştir ve bir amaca yönelik olarak birilerine hizmet etmek için bu belgeyi açıklamıştır. Eğer bu belgenin aslı da doğruysa bunun ilgilileri hakkında soruşturma açılmasını diliyorum ve Hükûmetin de susmamasını istiyorum efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.